Vaccination av under 70-åriga Sibbobor som hör till riskgrupperna börjar med AstraZenecas vaccin nästa vecka

Personer som hör till ovan nämnda vaccineringsgrupp kan börja reservera vaccineringstider på måndag (15.2) kl. 9.00. Sibbo kommun skickar inte separata personliga inbjudningar till 65–69-åriga personer som hör till riskgrupperna och skall få AstraZenecas vaccin, utan denna grupp kan reservera vaccineringstiderna själv i takt med att det finns lediga tider i tidsbeställningen.

Det finns ett begränsat antal av vaccindoser och vaccinationstider. Sibbo kommun tar emot cirka 70–80 doser av AstraZenecas vaccin per vecka. Vaccinationstiderna öppnas i tidsbeställningen i takt med att Sibbo får nya vaccindoser. Om det vid en viss tidpunkt inte finns lediga tider lönar det sig att försöka på nytt om några dagar.

Enligt Institutet för välfärd och hälsas definition ingår följande sjukdomar och tillstånd i grupp 1, dvs. sjukdom eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom:

  • organtransplantation eller stamcellstransplantation
  • cancersjukdom under aktiv behandling
  • svår störning i immunförsvarssystemet
  • svår kronisk njursjukdom
  • svår kronisk lungsjukdom
  • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
  • Downs syndrom (vuxna)

Du hittar närmare definitioner av ovan nämnda sjukdomar och tillstånd på THL:s webbplats via denna länk. Vaccineringen av yngre åldersklasser inom denna riskgrupp (grupp 1) inleds när alla 65–69-åringar har blivit vaccinerade. Denna grupp vaccineras med AstraZenecas vaccinprodukt. Vi publicerar ett separat meddelande när tidsbeställningen öppnas för de yngre åldersklasserna.

Vi ber att ni i första hand beställer tid på nätet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det snabbaste och enklaste sättet att beställa tid är via webbtjänsten. Om det dock inte är möjligt att använda webbtjänsten kan ni beställa en tid genom att ringa hälsostationens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. I telefontidsbeställningen används ett återuppringningssystem. Enbart personer som står i tur att bli vaccinerade i Sibbo kan beställa en tid.

Vaccineringsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccineringar kan när som helst kontrolleras på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbsidan hittar du även mer information om vaccinprodukterna, vaccineringsställena i Sibbo och om hur man beställer en tid.

Även vaccineringen av äldre Sibbobor fortsätter

Utöver till personer som hör till riskgrupperna och inte fyllt 70 år ges en liten del av AstraZenecas vaccinprodukter till kritisk social- och hälsovårdspersonal som hör till vaccinationsmålgrupperna, i Sibbo till hemvårdens personal och personalen på hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning.

För tillfället vaccinerar Sibbo även personer som i år fyller 80 år eller är äldre. Även i samma hushåll boende närståendevårdare och personer som fyllt 65 år vaccineras. Tidsbeställningen är öppen även för dem. Denna grupp vaccineras med Pfizer/Biontechs vaccinprodukt.
70–79-åringar som hör till riskgrupperna vaccineras på grund av sin ålder med Pfizer/Biontechs vaccin. Detta sker i takt med att kommunen får mera av denna vaccinprodukt och att vaccineringen av de äldre åldersklasserna (som pågår som bäst) blir klar.

Det är inte möjligt att själv välja vilken vaccinprodukt man får. Vaccinprodukten som erbjuds till respektive grupp väljs enligt de nationella rekommendationerna.

-Vaccinerna ger bevisligen enligt forskningen skydd mot sjukdomen covid-19 i de åldersgrupper som de rekommenderas för. AstraZenecas vaccinprodukt rekommenderas enbart för under 70-åringar. Orsaken är att det för tillfället inte anses finnas tillräckligt med forskningsresultat gällande dess effekt i de äldre åldersgrupperna. I de yngre åldersgrupperna är AstraZenecas vaccinprodukt bevisligen effektiv. Vi uppmuntrar alla att ta vaccinet när det erbjuds för den egna gruppen. En så stor vaccinationstäckning som möjligt ger bästa resultat i bekämpningen av coronasmittan, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Länkar:
Mer information om coronavaccineringar och den preliminära vaccineringstidtabellen på sibbo.fi.
THL: Vaccinationsordning för riskgrupperna
THL: Information om AstraZeneca covid-19 coronavirusvaccin
THL: Information om Pfizer/Biontech covid-19 coronavirusvaccin

 

Senast uppdaterad 12.05.2021