Utdelningen av EU:s matkassar upphör i Sibbo i slutet av mars

-Det är synd att den här verksamheten nu tar slut. I Sibbo har invånarna i många olika livssituationer behövt livsmedelsbistånd. Till exempel har matdistributionen hjälpt pensionärer och mindre bemedlade stora familjer. Förrådet töms och varorna delas ut senast den 31 mars, berättar sysselsättningschefen Lassi Puonti.

Enligt Livsmedelsverket som samordnar livsmedelshjälpen kommer det EU-finansierade materiella biståndet i framtiden endast att tillhandahållas i form av betalkort. Traditionella torra livsmedel som pasta, mjöl och konserver delas inte längre ut överhuvudtaget. Sibbo kommun har i detta skede ingen information om hur betalkort kommer att vara tillgängliga i praktiken i framtiden.

-Vägskälet publicerar ett meddelande om och när vi får information om hur utdelningen av matkassarna ersätts i Sibbo, säger Puonti.

Sysselsättningsenheten Vägskälet har i samarbete med Sibbo församlingars diakoniarbete sörjt för utdelningen av EU:s mathjälp i Sibbo. Vägskälet har delat ut varorna sedan 2015. Innan dess distribuerades EU:s livsmedelsbistånd av De arbetslösa i Sibbo rf.

Länkar:

Ruoka-apu.fi: EU:n ruoka-apu uudistuu tulevalla ohjelmakaudella (tillgänglig enbart på finska)
Livsmedelsverket.fi: Materiellt bistånd ur ESF+ -fonden

 

Senast uppdaterad 09.03.2022