Ungdomslokalen Pleissi och Sibbo institut i Söderkulla flyttar nästa år

För närvarande pågår en ytrenovering i byggnaden. Avsikten är att skapa moderna och fungerande lokaler för de kommande användarna. Renoveringen sköts av kommunens enhet Lokalitetsförvaltning. Målet är att ändra den gamla skolbyggnaden till en trivsam miljö såväl för ungdomarna som för institutets kunder. Den nya inredningen planeras också så att den lämpar sig för verksamheten. Möblerna ska i första hand skaffas via kommunens interna möbelcirkulation på grund av ekologiska orsaker. Möbler med textilyta flyttas dock inte, utan det skaffas helt nya.

Den nya byggnaden kommer att ha en stor gård med spelplaner, lekredskap och områden för samvaro. Enligt ungdomsservicechef Mia Liljeberg är det mycket bra att man kan ordna aktiviteter även på gården i framtiden. På parkeringsplatsen vid Lärdomsvägen finns det många parkeringsplatser för bilar och mopeder, och besökarna kan parkera sina cyklar på gården. Byggnaden är tillgänglig.

Under de senaste åren har man strävat efter att minska användningen av huvudbyggnaden vid skolcentret i södra Sibbo, och därför förbereder man nu också nya lokaler för Sibbo institut i Rödluvan. Institutets planeringslärare Pirjo Pentti berättar att det är möjligt att ordna institutets motionsverksamhet dagtid i de nya lokalerna även i framtiden. Det finns verkligen ett behov av renoverade och hälsosamma lokaler.

Ungdomslokalen Pleissi skulle under de närmaste åren vara i behov av en omfattande renovering. De nuvarande lokalerna är inte lämpliga för ungdomsverksamhet och uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Ungdomsservicechef Mia Liljeberg anser att de nya lokalerna är betydligt mera ändamålsenliga än de nuvarande.

Ungdomstjänster och Sibbo institut informerar noggrannare om flytten och hur den påverkar verksamheten när tidpunkten för flytten närmar sig. Flytten påverkar inte Sibbo instituts verksamhet i skolorna eller övriga verksamhetsställen.

Mer information:
Henna Martikainen
Kundbetjäningschef
Sibbo kommun / Lokalitetsförvaltningen
Telefon 050 383 0793
henna.martikainen@sibbo.fi

Senast uppdaterad 05.07.2022