Tvåårig förskoleundervisning testas även i Sibbo från och med hösten

Det är ännu oklart vilka Sibboenheter inom småbarnspedagogiken som väljs ut att delta i försöket och vilka som fungerar som kontrollgrupper. Beslutet om försöksenheterna fattas av forskarna senare på våren. Kommunen har inga närmare uppgifter om när detta kommer att ske. Som försöksenheter kan väljas förutom kommunala daghem även privata aktörer som producerar småbarnspedagogik som köpservice eller med servicesedel.

Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och utreda familjernas serviceval samt att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

Om det egna barnets enhet för småbarnspedagogik väljs ut att delta i försöket ska familjen ännu därefter ansöka om en plats i förskoleundervisningen. Familjerna till 5-åringar har också rätt att tacka nej till försöket. I detta fall fortsätter barnet inom småbarnspedagogiken som vanligt.

Undervisning- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen informerar familjerna om försöket.

Länk:
Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande: Försökskommunerna för tvåårig förskoleundervisning har valts

 

 

Senast uppdaterad 05.07.2022