Kaksivuotista esiopetusta kokeillaan myös Sipoossa syksystä alkaen

Vielä ei ole tiedossa, mitkä varhaiskasvatusyksiköt Sipoosta valitaan mukaan kokeiluun ja mitkä toimivat verrokkiryhmänä. Tutkijat päättävät kokeiluun osallistuvat yksiköt myöhemmin keväällä. Valinnan ajankohdasta kunnalla ei ole tarkempaa tietoa. Kokeiluun saatetaan ottaa paitsi kunnallisia päiväkoteja myös yksityisiä toimijoita, jotka tuottavat varhaiskasvatusta ostopalveluna tai palvelusetelillä.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Jos oman lapsen yksikkö valitaan kokeiluyksiköksi, tulee perheen sen jälkeen vielä hakea esiopetuspaikkaa. Perheellä on myös oikeus kieltäytyä kokeiluun osallistumisesta 5-vuotiaana ja jatkaa varhaiskasvatuksessa tavalliseen tapaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tulevat tiedottamaan perheitä asiasta.

Linkki:
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnat valittiin

 

 

Viimeksi muokattu 05.07.2022