Trädfällningar i samband med byggandet av friluftsleder i Norrskogen har avbrutits tillfälligt

Senast uppdaterad 16.04.2024