Byggandet av friluftsleder i Norrskogen inleds med trädfällning

Antalet träd som fälls är ganska litet. Lederna har planerats så att så lite värdefulla gamla träd som möjligt behöver fällas. Största delen av de träd som fälls undan friluftslederna är ung slyskog, unga lövträd och träd som är i dåligt skick.

Trädfällnings- och gallringsarbetena utförs under tiden 15.4–20.4.2024. Träden fälls nu på våren, så att fällningarna inte stör fåglarnas häckning.

Byggandet av friluftslederna fortsätter senare under år 2024 med jordbyggnadsarbeten. Målet är att de nya friluftslederna tas i bruk nästa vintersäsong.

 

Senast uppdaterad 15.04.2024