Tillsättande av valnämnder och valbestyrelse för presidentval och Europaparlamentsval år 2024

I Sibbo kommun kan de partier som inte har en representant i fullmäktige meddela sina förslag av personer till valnämnder och/eller valbestyrelsen till valen år 2024 genom att meddela deras namn och kontaktuppgifter till förvaltningschefen Jenni Björksten per e-post (jenni.bjorksten@sibbo.fi). Förslagen ska göras senast den 12 november 2023. Förslagen av partierna i fullmäktige samlas in direkt till kommunstyrelsen.

År 2024 förrättas två allmänna val: val av republikens president (presidentval) samt val av finländska ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsval). Utgångspunkten är att samma valnämnder och valbestyrelse sköter arrangemangen i både presidentvalet (det första valet och det eventuella andra valet) och Europaparlamentsvalet.

Presidentvalets valdag är söndagen den 28 januari 2024 och förhandsröstning förrättas 17–23.1.2024. Om det andra valet (andra omgången) förrättas, är valdagen söndagen den 11 februari 2024 och förhandsröstning förrättas 31.1–6.2.2024. Europaparlamentsvalets valdag är söndagen den 9 juni 2024 och förhandsröstning förrättas 29.5–4.6.2024.

Det finns sju röstningsområden i Sibbo i valen år 2024 och de ska tillsättas en valnämnd. En valbestyrelse tillsätts i Sibbo för förhandsröstning i anläggningar.

Ledamöter och ersättare i valnämnderna och valbestyrelsen ska enligt kommunallagen vara valbara till kommunens förtroendeuppdrag. Enligt 15 § 2 mom. i vallagen ska såväl valnämndens och valbestyrelsens ledamöter som deras ersättare i den utsträckning det är möjligt företräda de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riksdagsval (år 2023) ställt upp kandidater i valkretsen i fråga.

Kommunstyrelsen tillsätter valnämnder och valbestyrelse enligt förslagen i november–december.

 

Senast uppdaterad 26.10.2023