Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten

Sipoossa ne puolueet, joilla ei edustajaa valtuustossa, voivat ilmoittaa esityksensä henkilöistä vaalilautakuntiin ja/tai vaalitoimikuntaan vuoden 2024 vaaleihin ilmoittamalla heidän nimensä ja yhteystietonsa hallintopäällikkö Jenni Björkstenille sähköpostitse (jenni.bjorksten@sipoo.fi). Esitykset on tehtävä 12.11.2023 mennessä. Valtuustopuolueista esitykset kerätään kunnanhallitukseen suoraan.

Vuonna 2024 toimitetaan kahdet yleiset vaalit: tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) sekä Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit). Samat vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta toimivat lähtökohtaisesti sekä presidentinvaalissa (ensimmäinen ja mahdollinen toinen vaali) että europarlamenttivaaleissa.

Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja ennakkoäänestys toimitetaan 17.–23.1.2024. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), on vaalipäivä sunnuntai 11.2.2024 ja ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2024. Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024 ja ennakkoäänestys 29.5.-4.6.2024.

Vuoden 2024 vaaleissa Sipoossa on seitsemän äänestysaluetta, joihin tulee asettaa vaalilautakunta. Laitoksissa tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten Sipoossa asetetaan yksi vaalitoimikunta.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Vaalilain 15.2 §:n mukaan sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä (vuoden 2023) eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan esitysten perusteella marras-joulukuussa.

 

Viimeksi muokattu 26.10.2023