Tidsbokningen till coronavaccinationerna öppnas för grundfriska Sibbobor i åldern 45–49 år måndagen den 24 maj kl. 18

Tidsbeställning på nätet eller per telefon

Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni också ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

-Om det inte genast finns lediga tider i webbtjänsten lönar det sig att försöka på nytt senare, till exempel om några dagar. Nya tider öppnas i webbtjänsten i takt med att kommunen får veta om leveranser av nya vaccinpartier. Ibland kan det dock hända att vi får något mer av vaccinet än uppskattat. Då öppnar vi fler vaccinationstider i tidsbeställningen, berättar social- och hälsovårdsdirektören Leena Kokko.

Utöver de personer som hör till den ovanstående nya gruppen kan även alla andra Sibbobor som tidigare stått i tur att vaccineras fortfarande boka tid till vaccination.

Med andra ord står följande grupper nu i tur att få vaccinet:

 • Alla Sibbobor som i år fyller 70 år eller är äldre (personer födda 1951 och äldre, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna), inklusive i samma hushåll boende närståendevårdare.
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Alla personer i åldern 50−69 år (dvs. personer födda 1952–1971, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna 1 och 2):
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Alla personer i åldern 45−49 år (dvs. personer födda 1972–1976)
  För denna grupp öppnas tidsbeställningen måndag 24.5.2021 kl. 18.
 • Personer i åldern 16–49 år som har en sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 2) eller en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 1), (personer födda 1972–2004 och de personer födda 2005 som redan har fyllt 16 år).
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.

 

Vaccineringen framskrider i takt med att Sibbo får vaccinet

Nya vaccinationsgrupper öppnas i takt med att kommunen tar emot vaccinpartier. Vaccineringstakten påverkas även av hur aktivt de grupper som står i tur beställer tider. När de grupper som står i tur inte längre beställer tider aktivt kan tidsbeställningen öppnas för följande grupp.

För tillfället tar Sibbo emot cirka 900 vaccindoser varje vecka. Vanligtvis används cirka 600 av dem för att ge första vaccindosen och cirka 300 som booster, dvs. andra dosen. Under vissa veckor kan antalet boosterdoser till och med överskrida antalet första doser.

-Alla vaccindoser som Sibbo har tagit emot har alltid använts för att vaccinera Sibbobor under samma vecka. Detta betyder att vi med tanke på tillgängliga vaccinmängder har tillräckligt många yrkespersoner som sköter vaccineringen, berättar Kokko.

Av Sibboborna har 36,1 procent redan fått sin första vaccindos, och 6,5 procent har fått boosterdosen. Över 90 procent av personerna över 70 år har redan vaccinerats en gång. Cirka 77 procent av alla som fyllt 80 år och cirka 21 procent av personerna i åldern 75–79 år har också redan fått den andra vaccindosen. Också i åldersgruppen 65–69-åringar har över 85 procent redan vaccinerats en gång, och i gruppen 55–59-åringar har över 75 procent redan tagit den första vaccindosen. Detta betyder att de grupper som står i vaccineringstur i Sibbo har varit mycket aktiva. En stor vaccinationstäckning i de äldre åldersgrupperna betyder också att en stor del av vaccindoserna nu används för boosterdoser. I Sibbo kan man således säga att både äldre personer som löper den största risken och riskgrupperna redan har vaccinerats i mycket stor utsträckning.

Vaccineringsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccineringar finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbsidan hittar man även mer information om vaccinpreparaten, vaccineringsställena i Sibbo och om hur man beställer en tid. Den preliminära tidtabellen uppdateras kontinuerligt med ytterligare information om när det uppskattas att vaccinationerna kan börja för respektive grupp. Detta sker i takt med att vi får mer information om vaccinpartierna och om hur aktivt de grupper som står i tur beställer tider.

Länkar:
Tidsbeställning: coronavaccinbokning.fi
Mer information om coronavaccineringar och den preliminära vaccineringstidtabellen på sibbo.fi.
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19 coronavirusvaccin
THL: Vaccinationstäckning per åldersgrupp i Sibbo

Senast uppdaterad 20.05.2021