Tidsbeställningen till AstraZenecas coronavaccin öppnas för alla 65–69-åringar i Sibbo – även grundfriska personer kan beställa tid

THL har beslutat att coronavaccinationerna med AstraZenecas vaccin kan fortsätta för personer som fyllt 65 år, eftersom det i denna grupp inte har observerats någon större risk för mycket sällsynta störningar i blodets koagulation efter att personerna har fått vaccinet. Personer i åldersgruppen 65–69 år som hör till riskgrupperna och vars tid avbokades när vaccinationerna med AstraZenecas coronavaccin avbröts har redan kontaktats direkt, och de har erbjudits en ny vaccinationstid.

Möjliga biverkningar hos personer som är under 65 år utreds fortfarande, och därför vaccinerar vi inte för tillfället 18–64-åringar som hör till riskgrupp 1. Pfizer-Biontechs vaccin erbjuds dock personer mellan 18 och 64 år som hör till riskgrupperna och vars tidigare vaccinationstider under vecka 12 respektive 13 avbokades på grund av avbrytningen. Denna grupp har redan kontaktats direkt och personerna har erbjudits en ny tid.

För övrigt kommer vaccineringen av 18–64-åringar som hör till riskgrupperna att fortsätta senast när alla äldre kommuninvånare (personer som fyllt 70 år) som meddelat sitt intresse har fått vaccinet. Över 70-åringar vaccineras med Pfizer-Biontechs vaccin, och enligt den nationella vaccineringsordningen ska den äldsta åldersgruppen vaccineras först.

Med andra ord står följande grupper nu i tur att få vaccinet:

  • Alla Sibbobor som i år fyller 70 år eller är äldre (personer födda 1951 och äldre), inklusive i samma hushåll boende närståendevårdare. Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
  • 65–69-åringar som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1, personer födda 1952–1956). Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
  • 65–69-åringar som har en sjukdom som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 2, personer födda 1952–1956). För denna grupp öppnas tidsbeställningen tisdag 30.3.2021 kl. 00.01.
  • 65–69-åringar som är grundfriska (personer födda 1952–1956). För denna grupp öppnas tidsbeställningen tisdag 30.3.2021 kl. 10.
  • 16–17-åringar som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1, personer födda 2004 samt de personer födda år 2005 som redan hunnit fylla 16 år). Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.

Tidsbeställning på nätet eller per telefon

Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni också ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Vänligen observera att telefontjänsten har varit överbelastad under den senaste tiden. Vi rekommenderar att ni beställer tid via webbtjänsten om det är möjligt.

Vaccineringsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccineringar finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbsidan hittar man även mer information om vaccinprodukterna, vaccineringsställena i Sibbo och om hur man beställer en tid.

Servicestyrningen för äldre Träff. handleder och ger råd per telefon. Telefontjänsten på numret 09 2353 6014 betjänar måndag–fredag kl. 09.00–13.00. Ni kan ringa tjänsten om ni till exempel vill ha råd angående coronavaccineringen.

Vem hör till riskgrupperna?

THL har producerat en förteckning utifrån vilken man bestämmer i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar.

Till bakgrundssjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1) hör organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i immunförsvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes och Downs syndrom (vuxna).

Till bakgrundssjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 2) hör astma som kräver kontinuerlig medicinering, svår hjärtsjukdom, neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen, läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret, svår kronisk leversjukdom, typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens, sömnapné, psykossjukdom och sjuklig fetma (BMI över 40).

Den övriga vuxna befolkningen vaccineras först när både de äldre och personer som hör till riskgrupperna på grund av sin sjukdom eller sitt hälsotillstånd har blivit vaccinerade. Enligt en preliminär uppskattning kunde vaccineringen av den övriga vuxna befolkningen inledas på sommaren.

Länkar:

Mer information om coronavaccineringar och den preliminära vaccineringstidtabellen på sibbo.fi.
THL: Vaccinationsordning för riskgrupperna
THL: Information om AstraZeneca covid-19 coronavirusvaccin
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19 coronavirusvaccin
THL:s meddelande 24.3.2021: Användningen av AstraZenecas coronavaccin fortsätter för 65 år fyllda – möjliga biverkningar hos yngre personer utreds fortfarande

 

Senast uppdaterad 12.04.2021