THL meddelar: Användningen av AstraZenecas coronavaccin fortsätter för 65 år fyllda – möjliga biverkningar hos yngre personer utreds fortfarande

”Hos personer som har fyllt 65 år har det inte efter att de har fått vaccinet observerats större risk för mycket sällsynta störningar i blodets koagulation. Sambandet mellan dessa sällsynta störningar och AstraZenecas vaccin utreds för tillfället. Vaccinationerna hos denna åldersgrupp kan alltså fortsätta normalt”, konstaterar THL:s överläkare Taneli Puumalainen.

”Risken för allvarlig coronasjukdom stiger märkbart med åldern och coronavaccinationen ger effektivt skydd mot denna.”

Också den av THL utnämnda nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR konstaterade på tisdagen att fortsatt användning av AstraZenecas vaccin för personer över 65 år är medicinskt motiverat.

Som en försiktighetsåtgärd ges AstraZenecas vaccin inte tills vidare inte åt personer under 65 år

Som en försiktighetsåtgärd ges för tillfället inte AstraZenecas vaccin åt personer som är under 65 år. I Finland och i andra Nordiska länder samt i Tyskland har det för denna åldersgrupp efter vaccinationen anmälts en aning flera mycket sällsynta fall av ventromboser i hjärnan och fall av s.k. disseminerad intravasal koagulation. För tillfället utreds sambandet mellan dessa och AstraZenecas vaccin och under tiden förverkligas vaccinationerna av under 65-åringar med andra vaccinpreparat.

”Utredningsarbetet gällande orsakssambandet mellan vaccination och sällsynta sjukdomsfall fortsätter. Att fortsätta med vaccinationerna är i det nuvarande epidemiläget mycket viktigt, men samtidigt bör också dessa möjliga fall av biverkningar utredas mycket noggrant. Ifall ett orsakssamband konstateras, försöker vi hitta möjligheter som ännu ytterligare minskar risken och då genom att rikta olika vaccin till olika grupper”, säger THL:s överläkare och KRAR:s sekreterare Hanna Nohynek.

THL fortsätter utredningsarbete på nationell nivå tillsammans med Fimea och finska forskare samt på internationell nivå med Europeiska läkemedelsverket och de övriga Nordiska länderna. I utredningsarbetet använder man sig av data som fås bl.a. via hälsovårdsregister och från laboratorieundersökningar.

THL informerar inom nästa vecka om utredningsarbetets framskridning.

Användningen av andra vaccin fortsätter som normalt, kommunerna informerar om förverkligandet av vaccinationerna

Coronavaccinationerna med AstraZenecas vaccin för personer under 65 år fortsätter tidigast efter påsken. Tyngdpunkten för vaccinationerna är för tillfället äldre personer, dvs. personer som har fyllt 70 år. Ett uppehåll med AstraZenecas vaccin för personer under 65 år kan förorsaka förändringar i det lokala förverkligandet av vaccinationerna.

”Det tar tid för kommunerna att organisera detta och vi rekommenderar att personer som redan har reserverat tid följer med den egna kommunens information. Vaccinationerna med andra coronavaccinpreparat fortsätter hela tiden som normalt, dessutom uppskattar vi att vi under våren kommer att få allt mera vaccin att tillgå”, konstaterar Nohynek.

THL beslöt på fredagen den 19.3  som säkerhetsåtgärd att avbryta vaccinationerna med AstraZenecas coronavaccin, efter att Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea hade fått en anmälan om två sällsynta ventromboser i hjärnan. Symtomen upptäcktes 4-10 dagar efter att personerna hade fått AstraZenecas coronavaccin. Till skillnad från fall som uppdagats i Norge och Tyskland, hade båda personerna som insjuknade i Finland flera medicinska riskfaktorer för ventromboser.

I Finland har sammanlagt över 180 000 personer och i hela världen 47 miljoner personer fått AstraZenecas vaccin. Vaccinets effekt har i effektundersökningar och i den omfattande användningen efter att vaccinet fått försäljningstillstånd påvisat en effekt på 60-80 procent mot symtomatisk coronavirussjukdom och nästan 100 procent mot allvarlig coronavirussjukdom.

Obs! Tidsbeställningen till AstraZenecas vaccin för 65–69-åringar som hör till riskgrupper har inte ännu öppnats i Sibbo. Vi informerar genast när det igen är möjligt att boka tider och när vi har utarbetat de fortsatta planerna för Sibbo angående THL:s beslut om användningen av AstraZenecas vaccin. 

 

Senast uppdaterad 12.04.2021