THL tiedottaa: AstraZenecan koronarokotteen käyttöä jatketaan 65 vuotta täyttäneillä – haittavaikutusten mahdollisuutta nuoremmilla selvitetään edelleen

”65 vuotta täyttäneillä ei ole havaittu lisääntynyttä riskiä saada rokotuksen jälkeen hyvin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä, joiden mahdollista yhteyttä AstraZenecan koronarokotteeseen parhaillaan selvitetään. Tämän ikäryhmän rokotuksia voidaan siis jatkaa normaalisti, toteaa THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

”Vakavan koronavirustaudin riski kasvaa iän myötä merkittävästi, ja koronarokotukset tarjoavat tehokasta suojaa sitä vastaan.”

Myös THL:n nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR totesi tiistaina, että AstraZenecan rokotteen käytön jatkaminen 65 vuotta täyttäneillä on lääketieteellisesti perusteltua.

Varovaisuusperiaatteen vuoksi AstraZenecan rokotetta ei toistaiseksi alle 65-vuotiaille

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti AstraZenecan koronarokotetta ei toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaille. Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Saksassa on ilmoitettu tällä ikäryhmällä rokotuksen jälkeen jonkin verran tavallista enemmän hyvin harvinaisia aivolaskimotukoksia ja niin kutsuttuja yleistyneitä suonensisäisiä hyytymisiä. Niiden mahdollista syy-yhteyttä AstraZenecan koronarokotteeseen selvitetään parhaillaan, ja sillä välin alle 65-vuotiaiden rokotukset toteutetaan muilla rokotteilla.

”Selvitystyö siitä, onko syy-seuraussuhdetta rokotuksen ja harvinaisten tautitapausten välillä olemassa, jatkuu edelleen. Vaikka rokotusten jatkuminen on nykyisessä epidemiatilanteessa hyvin tärkeää, mahdolliset haittatapaukset on selvitettävä hyvin huolellisesti. Jos syy-seuraussuhde todetaan, etsimme myös mahdollisuuksia pienentää riskiä edelleen esimerkiksi kohdentamalla rokotuksia”, kertoo THL:n ylilääkäri ja KRAR:n sihteeri Hanna Nohynek.

THL jatkaa selvitystyötä kotimaassa Fimean ja suomalaisten tutkijoiden kanssa sekä kansainvälisesti Euroopan lääkeviraston ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Selvityksessä hyödynnetään muun muassa terveydenhuollon rekistereistä ja laboratoriotutkimuksista saatavaa tietoa.

THL kertoo selvitystyön etenemisestä ensi viikon aikana.

Muiden rokotteiden käyttö jatkuu normaalisti, kunnat kertovat rokotusjärjestelyistä

Alle 65-vuotiaiden koronarokotuksia AstraZenecan rokotteella jatketaan aikaisintaan pääsiäisen jälkeen. Rokotusten pääpaino on tällä hetkellä ikääntyneiden eli yli 70-vuotiaiden rokottamisessa, mutta AstraZenecan rokotteen tauottaminen alle 65-vuotiailla voi kuitenkin aiheuttaa muutoksia paikallisiin rokotusjärjestelyihin.

”Järjestelyt vievät kunnissa hetken aikaa. Suosittelemme, että rokotusajan jo varanneet ihmiset seuraavat oman kuntansa tiedottamista. Rokotukset muilla koronarokotteilla jatkuvat koko ajan normaalisti, ja arvioimme, että rokotteita saadaan kevään mittaan entistä enemmän”, Nohynek toteaa.

THL päätti keskeyttää AstraZenecan koronarokotteen käytön varotoimenpiteenä perjantaina 19.3., kun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle oli ilmoitettu kaksi harvinaislaatuista aivolaskimotukostapausta. Oireet olivat ilmaantuneet 4-10 päivää AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Toisin kuin Norjassa ja Saksassa havaituilla tapauksilla, molemmilla Suomessa sairastuneilla todettiin useita verisuonitukoksiin liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä.

Kaikkiaan AstraZenecan rokotteen on saanut Suomessa yli 180 000 ihmistä ja koko maailmassa 47 miljoonaa ihmistä. Rokotteen suojateho on tehotutkimuksissa ja laajassa myyntiluvan jälkeisessä käytössä ollut oireista koronavirustautia vastaan 60 – 80 prosenttia, ja vakavaa tautia vastaan lähes 100 prosenttia.

Huom! Sipoossa ajanvaraus ei vielä ole auki 65-69-vuotiaille riskiryhmäläisille AstraZenecan rokotteeseen. Tiedotamme heti, kun ajanvaraus on jälleen mahdollista ja saamme jatkosuunnitelmat tehtyä Sipoon osalta liittyen THL:n ratkaisuun AstraZenecan rokotteen käytöstä. 

Viimeksi muokattu 12.04.2021