Tack till alla lottodlare för säsongen 2023!

 

Vi vill tacka alla odlare för den gångna sommaren och den så småningom avslutande odlingssäsongen. Vi hoppas att skörden och blomsterprakten har varit rikliga! Vattnet till odlingslotterna stängs av torsdagen den 5 oktober. I början av nästa odlingssäsong kommer vi att fråga odlarna från denna sommar om de är villiga att fortsätta odla även nästa säsong 2024.Kommunen stöder igen odlarna nästa vår genom att förse spalterna med mylla och vatten. Odlarna ska följa kommunens anvisningar för odlingsspalter som finns på kommunens webbplats under denna länk.

Kommunen hyr ut odlingsspalter i Sibbo Ådal i Nickby och vid Söderkulla gård. För närvarande är alla odlingslotter uthyrda. Du kan ställa dig i kö genom att skicka ett e-postmeddelande till viljelypalstat(at)sibbo.fi.

 

Senast uppdaterad 03.05.2024