Stort intresse för parklunchen i Sibbo även denna sommar – Svara på responsenkäten nu

– Att döma av antalet besökare har parklunchen helt tydligt varit en tjänst som många Sibbobor har saknat. Menyn tycks också ha bidragit till populariteten. Antalet besökare har nämligen varierat från dag till dag. Köttmakaronilådan har varit en av de största favoriterna. Under de dagar då köttmakaronilådan har stått på menyn har vi serverat speciellt många portioner, berättar Mervi Keski-Oja, chef för småbarnspedagogiken.

I år testade vi också på något nytt och delade ut överbliven mat utgående från den respons som vi fått in tidigare. Vårdnadshavarna hade en möjlighet att ta hem överbliven mat i sina egna kärl. Enligt Keski-Oja var erfarenheterna av försöket positiva.

En annan ny sak i år var att kommunen anställde ungdomar för att servera parklunchen. Sammanlagt åtta ungdomar jobbade med att dela ut parklunch under två veckors tid denna sommar.

Den öppna småbarnspedagogiken i Sibbo kommun serverade parklunch i Nickby och Söderkulla varje vardag under tiden 6.6–5.8.2022. Sibbo kommun bjöd alla barn och unga under 18 år på gratis sopp- eller gratänglunch. Parklunchen serverades vid Tasträsk bystuga i Söderkulla och vid Banstugan i Nickby.

Responsenkäten om parklunchen är öppen till 18.9.2022. Kommunen utnyttjar enkätsvaren vid den fortsatta planeringen av parklunchverksamheten.

 

Senast uppdaterad 25.08.2022