Solrosorna på kommunens landskapsåkrar står i blom

Nya åkrar och en ny blomsterart

I år har kommunen nya landskapsåkrar i närheten av de gamla bekanta åkrarna. Dessutom finns en ny solrosåker i Lönnbacka.

Kommunens landskapsåkrar är belägna i Hansas, Nickby och Lönnbacka. Åkrarna i Nickby är belägna vid Runebergsgränden, i närheten av Ådalens parkområde och Östanåparken. Blomsteråkrarna i Hansas är belägna mitt emot Söderkulla gård, i närheten av Hansasbågen, Hansasvägen och Söderkullavägen. Åkern i Lönnbacka ligger vid Transformatorvägen.

Du kan se åkrarnas exakta position från bilderna nedan. Var noga med att du beundrar och plockar blommorna endast från kommunens landskapsåkrar och inte går vilse till privata åkrar.

Karta.
Kommunens landskapsåkrar i Nickby. Kommunens åkrar är de områden på kartan som markerats med gul färg.

 

En karta.
Kommunens landskapsåkrar i Hansas. Kommunens åkrar är de områden på kartan som markerats med gul färg.
En karta.
Kommunens landskapsåker i Lönnbacka. Kommunens åker är den områden på kartan som markerats med gul färg.

I år har åkrarna såtts med en nyhet; honungsörten. Dess blomningstid är till största del slut för i år. Honungsörten har valts till landskapsåkrarna inte bara på grund av dess vackra utseende, utan också för att den är till nytta åt pollinerare och fågelungar. Honungsörten är en utmärkt växt åt bin, eftersom den producerar både nektar och pollen bra. När honungsörten blommar samlas mycket jordloppor och skalbaggar till dem, och de är i sin tur en viktig proteinkälla för nykläckta fågelungar.

Lila honungsörtsblommor.

Gratis glädje av landskapsåkrar

Du kan plocka solrosor och honungsört från kommunens landskapsåkrar med måtta och ta dem med dig hem. Solrosorna och honungsörten kan plockas gratis för eget bruk.

Var snäll och undvik att trampa ner blommorna på landskapsåkrarna, så att blommorna kan glädja så många människor som möjligt. Om du tar dig till blomsterprakten med bil, vänligen parkera din bil säkert och på tillåtna parkeringsplatser utan att störa resten av trafiken.

Solrosorna blommar från sensommaren till början av hösten, men höjdpunkten för blomningstiden är bara några veckor. Honungsörtens blomningstid är till största del slut för sommaren.

Senast uppdaterad 25.08.2023