Småbarnspedagogiken i Sibbo förnyar sina elektroniska system i mars

– Vi har redan länge velat ha ett nytt elektroniskt system med hjälp av vilket vi direkt kan informera barnens vårdnadshavare på samma sätt som skolorna informerar via Wilma. Via systemet kan även den övriga elektroniska ärendehanteringen skötas på ett säkert sätt. Via Daisy kan vi till exempel vara i kontakt med  vårdnadshavarna gällande barnets ärenden. Vårdnadshavaren kan läsa meddelandena behändigt på mobilen, berättar chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja.

Via det nya systemet kan man även sköta den övriga ärendehanteringen inom småbarnspedagogiken. Ansökningarna till småbarnspedagogiken lämnas in och besluten om en plats inom småbarnspedagogiken skickas ut via systemet. Ansökningarna lämnas in via det nya systemet för första gången redan denna vår. Ansökningsprocessen är skyddad genom stark autentisering. Även barnens vårdtider ska i fortsättningen meddelas via Daisy. Detta sker med samma NFC-taggar som redan används i Sibbo. Systemet erbjuder även en möjlighet att ta i bruk timbaserad fakturering, som har varit mycket efterlängtad.

Vårdnadshavarna får noggrannare information och anvisningar om det nya systemet och hur det ska användas via daghemmen innan systemet tas i bruk.

 

 

Senast uppdaterad 27.01.2021