Skulle du kunna vara stödfamilj för ett barn?

 

Vi behöver stödfamiljer för barn i olika livssituationer. Behovet av stöd hos barnet eller familjen kan ha många olika orsaker. Ibland finns mor- eller farföräldrarna eller det övriga stödnätverket långt borta eller är av någon annan orsak inte närvarande. Föräldrarna kan ha svårigheter att orka eller familjens situation kan av annan orsak vara svår. Barnet kan behöva personlig uppmärksamhet eller sakna andra barns sällskap. Som stödfamilj kan fungera en barnfamilj, en familj utan barn eller en familj som är mer som mor- och farföräldrar. Också en ensamboende kan fungera som stödfamilj.

Barnet spenderar tid hos stödfamiljen enligt överenskommen plan. Vanligtvis är barnet hos stödfamiljen en till två nätter i månaden och ibland också längre under skollov- och semestertider.

Av stödfamiljen förväntar vi oss att stödfamiljens egen livssituation är stabil och att relationerna inom familjen är bra.  Vi önskar att stödfamiljen har möjlighet att förbinda sig till att stöda barnet och familjen i minst ett år. En förutsättning för att kunna fungera som en stödfamilj är att det är hela familjens gemensamma beslut, för såväl de vuxnas som barnens del.

Blev du intresserad? Anmäl dig till utbildningen eller fråga mer! En personlig intervju ordnas med alla som går med i verksamheten och vi ber dig uppmärksamma att vi av alla också ber om samtycke till att ansöka om utdrag om brottslig bakgrund.

Stödfamiljsutbildning 2021

Den avgiftsfria utbildningen ordnas på distans via Teams:
Torsdag 20.5.2021 kl. 17-20
Torsdag 27.5.2021 kl. 17-20
Torsdag 3.6.2021 kl. 17-20

Tilläggsinformation om verksamheten och utbildningen samt bindande anmälningar senast 9.5:

jeanette.soderberg@sibbo.fi, puh. 040 718 7729
nina.klemola@sibbo.fi, puh. 040 191 4472
terhi.vilen@borga.fi, puh. 040 190 8346

Senast uppdaterad 21.04.2021