Skulle du kunna vara familjefadder till en barnfamilj eller stödperson till ett barn?

Familjefadder och stödpersoner är frivilliga. De stöder och stärker barnets och barnfamiljens välmående och föräldraskap och ger kraft för vardagen. I praktiken betyder det att du skulle delta i barnets eller familjens vardag. Du skulle lyssna och diskutera och vara närvarande. Träffarna med barnet eller familjen ordnas i allmänhet en gång per vecka eller varannan vecka. Familjefaddern och familjen kan till exempel gå på vagnspromenad, till lekparken eller till mataffären eller bara vara tillsammans hemma. Med stödpersonen kan barnet t.ex. pröva på nya hobbyn, fara på utfärder eller gå på café.

Frivilliga behövs för att stöda barn och familjer i olika situationer. Behovet av stöd hos barnet eller familjen kan ha många olika orsaker. Ibland finns mor- och farföräldrarna eller det övriga sociala nätverket långt borta eller är av annan orsak inte närvarande. Föräldrarna kan ha svårigheter att orka eller familjens situation kan av annan orsak vara svår. Barnet kanske saknar hobby eller vänner eller har svårt i sociala situationer.

Blev du intresserad? Anmäl dig till utbildningen eller fråga mer! Vi ber dig uppmärksamma att vi ber om tillstånd att ansöka om utdrag om brottslig bakgrund av alla som går med i verksamheten.

Stödpersons- och familjefadderutbildning 2021

Den avgiftsfria utbildningen ordnas på distans via Zoom

Tisdag 2.2 kl 17.30–19.30
Lördag 6.2 kl 9.30–14
Tisdag 9.2 kl 17.30–19.30

Tilläggsinformation om verksamheten och utbildningen samt anmälningar:

jaana.ritola@mll.fi, tfn 044 202 9688 (familjefadderverksamhet)
jeanette.soderberg@sibbo.fi, tfn 040 718 7729 (stödpersonsverksamhet)

Länk (på finska):

Lisätietoja perhekummitoiminnasta MLL:n verkkosivuilla.

Senast uppdaterad 05.07.2022