Skolresekorten kan nu laddas för läsåret 2022–2023 – SibboInfo betjänar med förlängda öppettider nästa vecka

Vårdnadshavaren eller eleven själv kan ladda resekortet i SibboInfos kundservicepunkter antingen i Nickby eller i Söderkulla. Vårdnadshavarna meddelas i Wilma hurdan form av skoltransport som har beviljats.

Ta med elevens skolresekort. Nya transportelever får sitt resekort från SibboInfo. Ifall eleven behöver ett nytt resekort bör hens socialskyddssignum visas upp med till exempel Fpa-kortet. Elever som går ut grundskolans nionde klass får behålla sina resekort. Resekortet kan i fortsättningen laddas på egen bekostnad antingen i HRT:s kundservicepunkter eller i SibboInfo.

Ifall resekortet har försvunnit, blivit stulet eller gått sönder kan ett nytt kort erhållas från SibboInfo. Det nya kortet kostar för eleven 5 €. Ifall kortet måste förnyas fler gånger, tilläggs även en serviceavgift om 6 €. Avgiften bestäms på basis av HRT:s allmänna tariff.

Du hittar mera info om skoltransport här. Du kan också ringa skoltransportens servicenummer 09 2353 6018 måndag till fredag klockan 12–13 ifall du har frågor om skoltransporten.

SibboInfo betjänar enligt följande:

  • SibboInfo Söderkulla betjänar på tisdagar och onsdagar klockan 8–16. Lunchstängt klockan 12–12.30.
    Vecka 32, alltså 8–12.8.2022, betjänar SibboInfo Söderkulla med förlängda öppettider måndag till onsdag klockan 8–17, torsdag och fredag klockan 8–16. Lunchstängt klockan 12–12.30.
    Adress: Amiralsvägen 2, i samma byggnad som S-Market i Söderkulla, 2. våningen.
  • SibboInfo Nickby betjänar måndagar till torsdagar klockan 8–16. På fredagar betjänar SibboInfo Nickby 8–14.
    Vecka 32, alltså 8–12.8.2022, betjänar SibboInfo Nickby med förlängda öppettider måndag till torsdag klockan 8–17 och på fredag betjänar SibboInfo Nickby normalt klockan 8–14.
    Adress: Norra Skolvägen 2, i samband med Sibbo huvudbibliotek i Nickby.

Länkar:

Senast uppdaterad 02.08.2022