Skolornas avslutningsfirande övervakas inom hela Östra Nylands polisområde

Övervakningen kommer att utföras i nära samarbete med ungdomstjänsterna i olika städer och kommuner inom polisområdet, precis som tidigare år. Socialtjänsten och Röda Korset är också involverade och stöder ungdomarna i sina egna roller.

”Största delen av barnen och ungdomarna firar skolavslutningen på ett korrekt sätt och utan problem, men det är ganska vanligt att användningen av rusmedel ökar under firandet och därmed ökar också risken för olika olyckor”, berättar kommissarie Kaisa Holappa.

Föräldrarna förväntas vara tillgängliga under avslutningshelgen

Polisen hoppas att föräldrar till ungdomar som går på firanden ska vara tillgängliga per telefon på lördagen den 3 juni och under natten till söndagen den 4 juni och svara på samtal från okänt nummer. Samtalet kan komma från polisen eller ungdomsarbetare.

”Samarbetet med föräldrarna har fungerat mycket bra under flera vårfiranden. Föräldrarna har svarat på samtalen och hämtat sina ungdomar hem från evenemangsplatserna, vilket är mycket uppskattat”, berömmer Holappa.

Sätt upp reglerna i god tid

Det är bra att diskutera klara regler och de risker som är förknippade med firandet på avslutningskvällen i förväg med ens egna barn och ungdomar.

”När reglerna har kommit överens med familjen minskar även risken för olyckor. Hemkomsttider och gränser som föräldrarna sätter kan vara irriterande, men de kommunicerar också till ungdomarna vikten av omsorg”, påminner Holappa.

Traditionella festplatser är populära år efter år

Inom Östra Nylands polisområde har det genom åren utvecklats flera populära festplatser som ungdomar troligtvis kommer att välja även i år. Polisen kommer att utföra aktiv övervakning på platser där ungdomar rör sig och samlas under kvällen och natten.I Sibbo är dessa platser Molnträsk och Kalkstrand samt de större skolornas gårdar.

I Sibbo kommer ungdomstjänsterna, församlingen och Sibbo Saapasgrupp att patrullera på lördagen den 3 juni 2023. De kan nås vid behov under kvällen på följande telefonnummer:

Specialungdomsarbetare Pauliina Räike, tfn. 040 182 1664
Sibbo svenska församlings diakon, Milja Westerlund tfn. 050 566 3690
Sipoon suomalainen seurakunta, nuorisotyönohjaaja, Sanna Rauhala puh. 050 469 6806

 

Senast uppdaterad 30.05.2023