Skolavslutningen sysselsätter polisen

Det är viktigt att spelreglerna för ansvarsfullt festande diskuteras i hemmen före skolavslutningsveckoslutet

Skolornas läsår avslutas lördagen den 5 juni, men på grund av coronapandemin ordnas avslutningsfester inte som normalt. Det väntas dock att barn och unga samlas för att fira början på sommarlovet trots rekommendationer och begränsningar. På kvällen efter skolavslutningen är det vanligt att unga använder berusningsmedel, vilket ökar olycksfallsriskerna. Största delen av barn och unga firar dock även denna vår skolavslutningen utan problem.

-Det är viktigt att vårdnadshavare pratar med sina barn och unga om de aktuella riskerna i anslutning till skolavslutningsfirandet. Då man tydligt kommit överens om spelreglerna hemma på förhand, firar utan berusningsmedel och beaktar begränsningarna och undantagsförhållandena minskar risken för smitta och olyckor. Det är bra att fortsättningsvis vara medveten om att faran i anslutning till coronaviruset inte ännu är över och att det finns anledning att vara försiktig och följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar, säger kriminalkommissarie Simo Kauppinen vid den förebyggande verksamheten hos polisen i Östra Nyland.

Föräldrar – var anträffbara på kvällen till avslutningsdagen!

Även i år har förberedelser gjorts inför firandet av skolavslutningen på olika håll i området för polisen i Östra Nyland. Ungdomstjänsterna i städerna och kommunerna deltar i övervakningen på samma sätt som under tidigare år. Polisen önskar att vårdnadshavare till minderåriga som firar skolavslutningen ser till att de är anträffbara per telefon på kvällen 4.6. och 5.6. att de svarar på samtal som kommer från okända nummer. Samtalet kan komma från exempelvis polisen eller en ungdomsarbetare.

-Förra våren var föräldrarna tillgängliga och svarade på samtal och de hämtade själva hem sina unga från festplatserna. Vi önskar givetvis att samarbetet med föräldrarna ska fungera lika bra även detta år, konstaterar Simo Kauppinen.

De traditionella samlingsplatserna är populära bland unga från år till år

De unga samlas troligtvis även denna vår vid Molnträsket och Kalkstrand i Sibbo.

Saapas-gruppen patrullerar även på skolavslutningskvällen

Saapas-gruppen, som Sibbo kommun i samarbete med både svenska och finska församlingen har grundat, patrullerar för första gången under dagen och kvällen, i fråga. Målet med Saapas-verksamheten är att hämta trygga och pålitliga vuxna in i gatubilden, som  lyssnar och vid behov hjälper de unga. Verksamheten går ut på att stöda och hjälpa unga både socialt, psykiskt och fysiskt. De frivilliga vid Saapas-verksamheten känner man igen på deras västar, som på ryggen har en stor orange logo, formad som en stövel. Vid behov får man tag i dem genom att ringa:

Specialungdomsarbetare Milla-Emilia Mäkelä tel.040 353 3371
Specialungdomsarbetare Noora Huovinen tel. 050 341 8938
Diakon Milja Westerlund tel. 050 566 3690
Ungdomsarbetsledare Sanna Rauhala puh. 050 469 6806

Senast uppdaterad 05.07.2022