Simning rekommenderas inte vid Tallmo sandgrops badstrand

För närvarande rekommenderas inte att bada vid Tallmo sandgrops badstrand. I vattenprov tagna 21.6.2023 vid Tallmo sandgrops badstrand har konstaterats höga halter av fekala bakterier. Nya vattenprover kommer att tas för att följa upp vattnets kvalitet.

Information om provresultaten och om vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbsidor www.borga.fi/badvatten -> Övervakning av vattnets kvalitet vid stränder .

 

Senast uppdaterad 03.07.2023