Sibbos nya ungdomsfullmäktige hade sitt första sammanträde

Ungdomsfullmäktige utsåg Ahti Pokkinen till ordförande och Otto Junnila till viceordförande. Vid mötet utsåg ungdomsfullmäktige också sina representanter i Sibbos fullmäktige och andra förtroendeorgan. Ungdomsfullmäktiges representant i fullmäktige är Otto Junnila.

-Jag är tacksam över att ha blivit vald till ordförande. Mitt mål är att göra ungdomarnas röster mer hörda i Sibbo. Jag hoppas också att ungdomsfullmäktige får en möjlighet att påverka till exempel skolmaten, eftersom jag anser att den inte håller tillräckligt hög kvalitet i Sibbo, säger ungdomsfullmäktiges ordförande Ahti Pokkinen.

Sibbos ungdomsfullmäktige stödjer ungdomarnas beslutsfattande, hjälper till att skapa nya idéer och kan också utföra olika aktiviteter om de så önskar. Ungdomsfullmäktige kan lägga fram initiativ till kommunens olika utskott och sektioner, och representanter som utsetts av ungdomsfullmäktige har rätt att närvara och yttra sig i Sibbos andra kommunala organ. Med andra ord representerar ungdomsfullmäktige Sibbounga i kommunens beslutsprocess och dess uppgift är att göra ungdomars röster hörda.

Mandatperioden för det ungdomsfullmäktige som nu inledde sitt arbete är 2022–2024. Det nya ungdomsfullmäktige valdes via ett sämjoval efter förslag av det nuvarande ungdomsfullmäktige och godkändes av kommunstyrelsen. Detta innebär att alla ungdomar som ställde upp i valet valdes in i fullmäktige.

Länkar:

Ungdomsfullmäktiges webbplats på sibbo.fi
Ungdomsfullmäktige på Facebook
Ungdomsfullmäktige på Instagram
Pressmeddelande om Sibbo kommuns nya ungdomsfullmäktige 2022–2044 (publicerat 10.1.2022)

 

Senast uppdaterad 07.02.2022