Sibbos Mina tjänster förnyas den 5 juli

Sibbos Mina tjänster har använts mycket flitigt redan i ett par års tid. Så gott som varje månad har vi lanserat nya tjänster och användningen har varit hög. Ändå har vi varit medvetna om att det funnits brister i användbarheten hos Mina tjänster, särskilt när det gäller mobiltelefon och pekplatta. Under juni månad kommer det äntligen att ske en förändring i det här, berättar ICT-utvecklingschef Heli Särkikoski.

Utöver utseendet och användbarheten är det från och med juni möjligt att sköta ärenden också på en annan persons eller företags vägnar. Vårdnadshavare kan sköta ärenden för sitt minderåriga barn med särskilda blanketter. Det kommer också att vara möjligt att sköta ärenden på äldre personers vägnar.

När du loggat in på tjänsten ser du i fortsättningen på din egen startsida knappen ”Agera på någon annans vägnar”. Tryck på knappen för att börja sköta ärenden på någon annans vägnar. Vänligen observera att andra än vårdnadshavare för ett minderårigt barn behöver en separat fullmakt för att sköta någon annans ärenden. Du kan läsa mer om fullmakter för att sköta ärenden på webbplatsen Suomi.fi: Vad är Suomi.fi-fullmakter? – Suomi.fi .

Vad förändras i juni?

  • Hela e-tjänstportalen får ett nytt, förenklat utseende och det blir lättare att hitta rätt på webbplatsen.
  • Den nya aktuellt-delen lyfter bättre fram vad som är aktuellt i kommunen eller vilka tjänster som finns tillgängliga.
  • För mobilenheter har en egen version tagits fram, vilket gör det möjligt att sköta ärenden även med mobiltelefon eller pekplatta.
  • Det blir lättare att sköta ärenden för en annan persons räkning, exempelvis ett minderårigt barn, och myndiga personer kan befullmäktiga andra att sköta deras ärenden med fullmakter som hittas i Suomi.fi-tjänsten. Du hittar mer information om vilka fullmakter för att sköta ärenden som används för olika syften här.

 

Även om mycket har gjorts för att förnya tjänsten finns det ännu saker att göra

Utvecklingen av Mina tjänster fortsätter även efter denna förnyelse. Sibbo kommun har som ett strategiskt mål att skapa möjlighet att sköta alla ärenden hos kommunen digitalt. Kontinuerlig utvecklingen av Mina tjänster är en del av strategins genomförande.

–För närvarande gör Mina tjänster inte mycket väsen av sig om exempelvis kunden får ett nytt meddelande i tjänsten. Det här är ett problem som vi är medvetna om och som vi som bäst bygger en lösning för, berättar Särkikoski.

I fortsättningen kommer Mina tjänster att skicka post genom att använda Suomi.fi-meddelanden. Denna lösning valdes eftersom en femtedel av finländarna redan använder Suomi.fi-meddelanden och till exempel skattemyndigheterna skickar MinSkatt-post i form av Suomi.fi-meddelanden.

–Många är alltså vana vid att få post i form av Suomi.fi-meddelanden, säger Särkikoski.

Om du redan har tagit Suomi.fi-meddelanden i bruk behöver du inte åtgärda någonting för att få post från Mina tjänster när denna egenskap är färdig och har införts i Mina tjänster.

Om du ännu inte har tagit Suomi.fi-meddelanden i bruk kan du göra det på webbplatsen Suomi.fi när som helst. Vänligen observera att då du tar meddelandena i bruk aktiveras de för alla de tjänster som redan använder Suomi.fi-meddelanden. Exempelvis post från skattemyndigheten skickas då i form av Suomi.fi-meddelanden. Mer information om Suomi.fi-meddelanden: Vad är Suomi.fi-meddelanden? – Suomi.fi.

 

 

Senast uppdaterad 03.07.2023