Sibbos Mina tjänster aviserar nu om nya meddelanden

– Tidigare aviserade Mina tjänster inte om kunden hade fått ett nytt meddelande gällande sitt ärende i tjänsten. Kunden fick en avisering av ett nytt meddelande endast om hen var inloggad i tjänsten. Nu har vi lämnat detta besvär bakom oss, berättar ICT-utvecklingschefen Heli Särkikoski.

Om kunden nu får ett meddelande i Mina tjänster, får hen en avisering om detta som ett Suomi.fi-meddelande i hens e-post, ifall kunden har valt att ta emot Suomi.fi-meddelanden från myndigheter.

Du kan när som helst ta i bruk meddelanden på Suomi.fi

Om du ännu inte har tagit Suomi.fi-meddelanden i bruk kan du göra det på webbplatsen Suomi.fi när som helst.

Vänligen observera att då du tar meddelandena i bruk aktiveras de för alla de tjänster som redan använder Suomi.fi-meddelanden. Exempelvis post från skattemyndigheten skickas då i form av Suomi.fi-meddelanden.

Mer information om Suomi.fi-meddelanden: Vad är Suomi.fi-meddelanden? – Suomi.fi.

De som använder Suomi.fi-meddelanden kan också ladda ner mobilapplikationen Suomi.fi om de så önskar. Då får man aviseringen om ett nytt meddelande per telefon. Applikationen Suomi.fi är publicerat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och med hjälp av applikationen kan du behändigt läsa Suomi.fi-meddelanden på din telefon. Mer information om applikationen kan du läsa här: Användning med mobilapplikationen – Suomi.fi

Mina tjänster har förnyats med flera ändringar

Flera ändringar har gjorts i Mina tjänster för att utveckla tjänsten även innan aviseringarna togs i bruk. Redan under sommaren fick webbtjänsten ett modernare utseende och tjänstens användbarhet på mobila enheter förbättrades avsevärt. Samtidigt blev det möjligt att sköta ärenden på någon annans vägnar, både för vårdnadshavare och för dem som använder separata fullmakter för att sköta andras ärenden.

Utvecklingen av Mina tjänster pågår fortfarande. Sibbo kommuns strategiska mål är att erbjuda invånarna en möjlighet att sköta sina ärenden digitalt inom alla tjänster. Kontinuerlig utvecklingen av Mina tjänster är en del av strategins genomförande.

I Mina tjänster kan du uträtta ärenden elektroniskt och säkert dygnet runt. Du kan uträtta den största delen av ärenden med kommunen elektroniskt till exempel från din egen soffa just när det passar dig bäst.

 

Senast uppdaterad 21.09.2023