Sibboborna tror på sin hemkommuns dragningskraft

Enligt svaren utgör bra boendemiljö, god service och närhet till naturen de tre viktigaste sakerna i en bra hemkommun. Av dessa tre alternativ uppskattar Sibboborna speciellt närheten till naturen.

Kommunborna är nöjda med den kommunala servicen

Kommunborna är fortsättningsvis mycket nöjda med den kommunala servicen i kommuner av alla storleksklasser. Antalet personer som använder olika former av kommunala tjänster varierar mycket – de flesta har anlitat återanvändnings- och avfallshanteringstjänster, medan huvuddelen av de sociala tjänsterna används rätt sällan.

Enligt kommuninvånarenkäten är kommuninvånarna mest nöjda med biblioteks-, avfallshanterings- och återanvändningstjänster. Sibboborna är mest nöjda med bibliotekstjänsterna, avfallsservicen, förskoleundervisningen, sjukskötarens/hälsovårdarens mottagning, mödra- och barnrådgivningen, sjukhusvården och återvinningsverksamheten. Kommuninvånarenkätens resultat gällande den kommunala servicen, bilaga.

Stapeldiagram som berättar om hur nöjda kommuninvånarna är med den kommunala servicen. Värdet var 3,47 år 1996 och 3,33 år 2004 och 3,54 år 2008 och 3,53 år 2011 och 3,74 år 2015och 3,18 år 2017 och 3,81 år 2020.

Kommunförbundets kommuninvånarundersökning anger att i maj-juni 2020 var 65 procent av dem som svarat på enkäten ganska eller mycket nöjda med hur kommunen hade hanterat undantags-förhållandena på grund av coronaläget. I Sibbo var 63 procent nöjda.

Kommunens ekonomi

Enligt kommuninvånarenkäten ansåg 25 procent av kommunborna att den egna kommunens ekonomi var väl skött. Av Sibboborna var 46 procent av den åsikten. Att det är viktigt att främja hållbara och ekonomiska verksamhetssätt inom den kommunala servicen ansåg 87 procent av alla och likaså de Sibbobor som besvarat förfrågan.

 

Senast uppdaterad 05.03.2021