Sipoolaiset uskovat kotikuntansa vetovoimaan

Vastausten perusteella hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut ja luonnonläheisyys ovat kolme tärkeintä asiaa hyvässä kotikunnassa. Näistä kolmesta vaihtoehdoista sipoolaiset arvostavat erityisesti luonnonläheisyyttä.

Kuntalaiset ovat tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin

Kuntalaisten tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin on edelleen korkealla tasolla kaikenkokoisissa kunnissa. Kunnallisten palvelujen käyttäneiden määrissä on suuria eroja – valtaosa on käyttänyt kierrätyspalveluja ja jätehuoltoa, sosiaalipalvelut ovat pääosin hyvin vähän käytettyjä.

Kuntalaiskyselyn mukaan kuntalaiset ovat tyytyväisimpiä kuntansa kirjastopalveluihin, jätehuoltoon ja kierrätystoimintaan. Sipoolaiset ovat tyytyväisimpiä kuntansa kirjastopalveluihin, jätehuoltoon, esiopetukseen, sairaan-/terveydenhoitajan vastaanottoon, äitiys- ja lastenneuvolaan, sairaalahoitoon ja kierrätystoimintaan. Kunnallisiin palveluihin liittyvät kyselyn tulokset, liite.

Pylväskaavio, joka kertoo kuntalaisten tyytyväisyydestä kunnallisiin palveluihin. Vuoden 1996 arvo oli 3,47, vuoden 2000 arvo oli 3,33, vuoden 2004 arvo oli 3,37, vuoden 2008 arvo oli 3,54, vuoden 2011 arvo oli 3,53, vuoden 2015 arvo oli 3,74, vuoden 2017 arvo oli 3,81 ja vuoden 2020 arvo oli 3,81.

Kuntaliiton kuntalaistutkimus kertoo, että touko-kesäkuussa 2020 kaikista vastanneista 65 prosenttia oli melko tai erittäin tyytyväisiä poikkeustilanteen hoitoon omassa kunnassa, sipoolaisista 63 prosenttia.

Kunnan talous

Kuntalaiskyselyn mukaan kuntalaisista 25 prosenttia oli sitä mieltä, että oman kunnan talous on hyvin hoidettu. Sipoolaisista 46 prosenttia antoi hyvän arvosanan. Kyselyyn kaikista vastanneista ja myös sipoolaista 87 prosenttia pitää kestävien ja taloudellisten toimintatapojen edistämistä tärkeänä kunnallisissa palveluissa.

 

Viimeksi muokattu 05.03.2021