Sibbo stödjer kommunanställdas välbefinnande med en extra personalförmån

-Kommunen som arbetsgivare vill stödja personalens rekreationsverksamhet och på så sätt främja de anställdas ork och arbetsvälbefinnande. Målet är att ge de anställda flera möjligheter för rekreation och avslappning, så att de kan återhämta sig efter arbetets utmaningar under den exceptionella pandemitiden, berättar personalchef Jan Rosenström.

Den extra personalförmånen på 150 euro som nu beviljas betalas som ett tillägg till den motions- och kulturförmån som kommunanställda får i normalläget. De anställda ges också en möjlighet att ta ut förmånen som lön om de vill. Då betalas förmånen som ett skattepliktigt engångsbelopp. De anställda får inom kort meddela, om de vill ha den extra personalförmånen som en skattefri motions- och kulturförmån eller som en engångsersättning som läggs till bruttolönen. Förmånen betalas ut i november–december.

-Vi hoppas också att personalförmånen indirekt hjälper lokala serviceproducenter av motions-, kultur- och välfärdstjänster när kommunens anställda köper tjänster av dessa aktörer, kommundirektör Mikael Grannas berättar.

Den extra förmånen beviljas alla Sibbo kommuns cirka 1 300 anställda, såväl visstidsanställda som ordinarie anställda. Förutsättningen är att den anställdas arbetsförhållande har pågått minst sex månader 1.1–30.9.2021 och att den anställda under ovan nämnda sex månader de facto har arbetat eller haft betald ledighet. Den anställdas arbetsförhållande till kommunen måste också vara i kraft när förmånen betalas ut. För visstidsanställda och personer som arbetar deltid (deltidsprocenten under 50) är förmånens belopp 75 euro.

Kommunstyrelsen i Sibbo fattade beslutet om att bevilja en extra personalförmån vid sitt möte den 11 oktober. Förmånens kostnadseffekt för kommunen är sammanlagt cirka 250 000 euro.

-Kommunstyrelsen vill samtidigt med den här förmånen tacka de anställda för deras hårda arbete och flexibilitet under dessa svåra tider, säger kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist.

Därtill beslutade kommunstyrelsen att höja det anslag som beviljas kommunens enheter för så kallad tyhy-verksamhet. Anslaget höjs tillfälligt med 50 euro per anställd.  Med höjningen blir beloppet som används för tyhy-verksamheten per en anställd tillfälligt dubbelt så stort. Enheterna får använda det tillfälligt höjda anslaget under vintern 2021–2022 för att ordna evenemang som främjar arbetsgemenskapens arbetsvälmående. Denna extra tyhy-kostnad på cirka 65 000 euro inkluderas i den nuvarande budgeten utan tilläggsanslag.

Senast uppdaterad 11.10.2021