Sipoon kunta tukee työntekijöidensä virkistäytymistä ylimääräisellä henkilöstöedulla

-Haluamme työnantajana tukea henkilöstön virkistäytymistä ja sitä kautta edistää työntekijöiden jaksamista ja työhyvinvointia. Tarkoituksena on tarjota lisää mahdollisuuksia työntekijöille virkistäytyä ja rentoutua vapaa-ajalla työn haasteista näin poikkeuksellisena pandemia-aikana, henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström kertoo.

Nyt myönnettävä ylimääräinen 150 euron henkilöstöetu tulee lisänä jo muutoinkin kunnan työntekijöiden saaman liikunta- ja kulttuuriedun päälle. Työntekijä voi myös valita ottaa edun kertakorvauksena verollisena rahapalkkana, jos hän näin haluaa. Työntekijöiltä tiedustellaan lähiaikoina, haluavatko he ylimääräisen henkilöstöedun verovapaan liikunta- ja kulttuuriedun muodossa vai kertakorvauksena bruttopalkkana. Etu maksetaan marras-joulukuussa.

-Toivomme myös, että henkilöstöetu auttaisi välillisesti paikallisia liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden tarjoajia sitä kautta, että työntekijämme ostavat edulla palveluita, kunnanjohtaja Mikael Grannas kertoo.

Ylimääräinen etu myönnetään kaikille Sipoon kunnan noin 1300 työntekijälle, sekä määräaikaisessa työsuhteessa oleville että vakituisessa työsuhteessa oleville. Edellytyksenä on, että työntekijän palvelussuhde on kestänyt vähintään kuusi kuukautta 1.1.-30.9.2021 ja työntekijä on ollut tuon kuuden kuukauden verran tosiasiallisesti työssä tai palkallisella vapaalla. Työntekijän palvelussuhteen kuntaan täytyy myös olla voimassa yhä edun maksamispäivänä. Sivutoimisille ja osa-aikaisille (osa-aikaprosentti alle 50) työntekijöille edun suuruus on 75 euroa.

Sipoon kunnanhallitus päätti ylimääräisen henkilöstöedun myöntämisestä kokouksessaan 11. lokakuuta. Sen kustannusvaikutus kunnalle on yhteensä noin 250 000 euroa.

-Kunnanhallitus haluaa tällä edulla samalla kiittää henkilöstöämme tehdystä kovasta työstä ja venymisestä näinä vaikeina aikoina, kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist sanoo.

Sen lisäksi kunnanhallitus päätti korottaa kunnan yksiköiden niin kutsuttuun tyhy-toimintaan käytettävää määrärahaa tilapäisesti 50 eurolla työntekijää kohden. Korotuksella tuplataan tilapäisesti yhtä työntekijää kohti tyhy-toimintaan käytettävissä oleva summa. Yksikkö voi käyttää työyhteisön työhyvinvointia edistäviin tilaisuuksiin tilapäistä korotusta talvella 2021-2022. Tyhy-rahan kustannus, noin 65 000 euroa, sisällytetään nykyiseen talousarvioon ilman määrärahojen lisäyksiä.

 

Viimeksi muokattu 11.10.2021