Sibbo skärgårdsprogram ger skärgården mer synlighet

Målet med skärgårdsprogrammet är att lyfta fram skärgården och de frågor som rör skärgårdsborna. Programmet beskriver förhållandena i skärgården. Härtill analyseras styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot. I programmet ingår en sammanställning över gällande planer som berör skärgården ingår inklusive Finlands havsplan 2030 nyligen färdigställts av landskapsförbunden. Programmet har utarbetats av Sibbo skärgårdsdelegation under de två senaste åren. En invånarkväll ordnades i januari 2020. Invånarna har också beretts möjlighet att ge kommentarer om programmet.

– Vi anser att skärgården spelar en viktig roll med tanke på hela kommunens framtida utveckling, säger skärgårdsdelegationens ordförande Gunilla Holmberg. Utan skärgård skulle Sibbo förlora en viktig del av sin identitet.

I programmet uppräknas ett flertal åtgärder att trygga och främja en levande skärgård. Dessa baseras delvis på utvecklingsförslagen i de nationella skärgårdsprogrammen. Hamnkapacitet, trafikförbindelser, vatten- och avfallshantering, byggnadsbestämmelser, rekreationsmöjligheter och miljöbelastning är frågor av betydelse för skärgården

– I anslutning till skärgårdsprogrammet har vi också sammanställt en skild förteckning över åtgärder som vi hoppas att olika parter tillsammans förverkligar under de närmaste åren, berättar Gunilla Holmberg.

Du kan bekanta dig med kommunens skärgårdsprogram på den här länken.

 

 

Senast uppdaterad 05.07.2022