Sibbo rekommenderar att skoleleverna i åk 6 och äldre använder munskydd i fortsättningen

Coronapandemin har avtagit något, vilket gör det möjligt att avstå från rekommendationen om munskydd för elever i åk 3–5. Trots den rekommenderade åldersgränsen kan yngre elever fortfarande använda munskydd om de vill. Skolorna fortsätter också att dela ut gratis munskydd.

Det rekommenderas att eleverna använder munskydd vid skolskjutsar i enlighet med HRT:s rekommendation. För tillfället förutsätter HRT att alla passagerare över 12 år använder munskydd, om de inte har hälsomässiga skäl som förhindrar detta.

Det rekommenderas att vårdnadshavarna använder munskydd om de besöker skolans eller daghemmets inomhuslokaler för en kort period (t.ex. mindre än 15 minuter). Munskydd krävs om besöket är längre.

Annars förblir den omfattande rekommendationen om användning av munskydd oförändrad. Det rekommenderas fortfarande att alla 12 år fyllda och äldre oberoende av vaccinationsskydd använder munskydd i alla offentliga inomhuslokaler och på trafikmedel där man kommer i kontakt med andra människor.

Länkar:

Sibbo.fi: Begränsningar och rekommendationer som i nuläget gäller i Sibbo kommun

 

Senast uppdaterad 28.02.2022