Sibbo rekommenderar att personalen i högstadierna använder ansiktsmask

Maskrekommendationen gäller lärare och annan personal i högstadier samt i lågstadier och förskolor som delar lokaler med högstadierna. För närvarande gäller rekommendationen i Sibbo endast vuxna, inte eleverna.

Kommunen skaffar och betalar för engångsmaskerna som personalen använder i sina arbetsuppgifter. Det är möjligt att använda skyddsvisir i stället för ansiktsmask om denna lösning är bättre med tanke på undervisningssituationen, eller om den anställda inte kan använda ansiktsmask av hälsomässiga skäl. Målet är att ansiktsmaskerna levereras till skolorna så snart som möjligt, och rekommendationen träder i kraft genast när maskerna är tillgängliga.

För närvarande gäller maskrekommendationen endast vuxna i högstadier samt i de lågstadier och förskolor som delar lokaler med högstadierna. Om coronaepidemin i området övergår till spridningsfasen, kommer maskrekommendationen att gälla även eleverna i högstadiet. Maskrekommendationen i läroanstalterna på andra stadiet trädde i kraft i början av oktober och den omfattar både studerandena och personalen.

Nyland fortfarande i upptrappningsfasen

Sibbo är en del av Nylands regionala koordineringsgrupp. Gruppen sammanträder varje vecka och följer med epidemisituationen samt bedömer behovet av att införa rekommendationer och begränsningar för att bromsa epidemispridningen. I Nyland är epidemin i en accelerationsfas men gränsen till spridningsfasen är nära.

En sammanställning av alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun finns på kommunens webbsida. Du får även information om regionala och nationella rekommendationer och begräsningar på HUS webbplats, Statsrådets webbplats och på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Vårdnadshavare, följ med Wilma

Vi ber alla vårdnadshavare att noggrant följa med meddelandena som skickas via Wilma. Vårdnadshavarna informeras oftast först om elevens eventuella exponering via Wilma.

Bildningsväsendets förvaltning använder alltid allmänna Wilma-meddelanden för att skicka information. Undantag utgör ärenden som rör endast en elev. Då skickas privata meddelanden. Speciellt nu under coronapandemin är det viktigt att vårdnadshavarna följer med Wilma-meddelandena varje dag.

Sök dig till test även om dina symtom är bara lindriga

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116  117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Senast uppdaterad 05.07.2022