Sibbo ordnar ambulerande coronavaccinering på flera röstningsställen under områdesvalets valdag

Sibbos ambulerande coronavaccinering betjänar på fem röstningsställen i Sibbo under valdagen. Det är meningen att den ambulerande vaccineringen ska ordnas inomhus. Man kan inte boka tid till vaccineringen i förväg utan de som vill bli vaccinerade betjänas i tur och ordning. Vänligen observera att endast personer som fyllt 18 år och äldre kan vaccinera sig vid den ambulerande vaccineringen.

Den ambulerande vaccineringens öppettider på de olika röstningsställena:

Paipis kl. 9–10 (Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098)
Tallmo kl. 10.30–11.30 (Talman koulu, Satotalmavägen 11)
Box kl. 13–14 (Boxby skola, Spjutsundsvägen 71)
Söderkulla, Miili kl. 14.30–16 (Sipoonlahden koulu, Söderkulla skolväg 7)
Västerskog kl. 16.30–17.30 (Hedåsen, Hedåsvägen 17)

Walk in-mottagning söndag 23.1.2022 kl. 12–14:

En mottagning utan tidsbokning, s.k. walk in-mottagning, betjänar personer över 12 år som vill bli vaccinerade utan tidsbokning i Nickby social- och hälsostation söndag 23.1 kl. 12–14. Mottagningen finns i byggnadens bottenvåning, fysioterapiavdelningen. Adress: Jussasvägen 14.

Denna vecka erbjuder kommunen coronavaccin utan tidsbokning både på lördag och söndag eftersom walk in-mottagningen ordnas normalt också på lördag i Nickby social- och hälsostation kl. 12–14.

Alla vaccindoser tillgängliga

Såväl vid walk in-mottagningen som vid den ambulerande vaccineringen ges både första vaccindoser och alla boostervaccindoser. Walk in-mottagningen betjänar alla personer över 12 år medan den ambulerande vaccineringen betjänar endast röstberättigade personer, dvs. personer som fyllt 18 år. Vänligen observera att barn i åldern 5–11 år inte vaccineras vid någotdera stället. Barnens vaccinationer har koncentrerats till rådgivningarna.

Andra, tredje och fjärde vaccindoser kan ges till dem för vilka det för närvarande rekommenderas och under förutsättning att det har gått tillräckligt lång tid sedan den senaste vaccindosen. Längden på perioden varierar för olika vaccinationsgrupper beroende på de nationella rekommendationerna. Den tredje coronavaccindosen rekommenderas till exempel för grundfriska personer över 18 år efter att minst 4 månader har gått sedan den andra dosen. Du kan kontrollera antalet rekommenderade vaccindoser och dosintervall på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar .

Rikligt med tider i tidsbokningen

Det finns också rikligt med lediga vaccinationstider i Sibbo under de närmaste veckorna för dem som föredrar att på förhand boka en lämplig vaccinationstid. Tiden kan bokas på nätet på adressen coronavaccinbokning.fi .

 

Senast uppdaterad 19.01.2022