Sibbo öppnar ett nytt vaccinationsställe i Söderkulla för coronavaccinationerna

Hälsovårdspunkten Söderpointti vid Söderkulla apotek finns i Söderkulla centrum (Hälsovägen 2).

De första vaccinationstiderna till Söderpointti är tillgängliga vecka 9, dvs. nästa vecka. Tidsbeställningen till Söderpointti öppnas tisdag 23.2 kl. 9. För närvarande kan tider beställas av följande personer som står i tur att vaccineras i Sibbo:

  • Sibbobor som fyller 75 år i år och äldre (personer födda 1946 och äldre) samt i samma hushåll boende närståendevårdare och personer över 65 år.
  • Personer i åldern 60–69 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1, personer födda 1952–1961).

Vaccinationsstället kan väljas i samband med tidsbeställningen. Tiden ska i första hand beställas på internet via tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. I samma hushåll boende närståendevårdare och personer som fyllt 65 år kan tillsvidare boka tid endast per telefon.

Antalet kommande vaccindoser fortsättningsvis litet under de närmaste veckorna

Enligt förhandsuppgifter kommer Sibbo inte att erhålla några större mängder vaccin än hittills under de närmaste veckorna. Antalet vaccindoser som anländer till Sibbo är fortsättningsvis litet. Sibbo har fått cirka 80–200 doser av AstraZenecas vaccin per vecka och 280–300 doser av Pfizer-Biontechs vaccin per vecka. Vaccinationerna framskrider i den takt som kommunen erhåller vaccin och enligt THL:s nationella vaccinationsordning.

Trots de små vaccinmängderna har tiderna inte tagit slut vid tidsbeställningen i Sibbo.

– Det finns gott om vaccinationstider för Sibbobor som fyller 75 år i år och äldre under de närmaste veckorna. Om du hör till den här åldersgruppen, lönar det sig alltså att reservera en tid nu, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Vaccinationsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccinationer finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbsidan hittar du också mer information om vaccinen, vaccinationsställena i Sibbo och om hur man beställer tid.

 

Senast uppdaterad 12.05.2021