Sibbo och övriga kommuner i Nyland följer THL:s rekommendationer om coronavaccinationer

Du kan ta höstens boosterdos av coronavaccinet samtidigt med det avgiftsfria influensavaccinet. Noggrannare information om höstens vaccinationer hittar du på Sibbos webbplats på den här länken.

I Nyland följer man fortfarande noggrant med hur coronaepidemiläget utvecklas. Vi uppmuntrar fortfarande alla att skaffa sig coronavaccin enligt rekommendationerna.

Mer information:

THL: THL:s nationella rekommendationer om coronavaccinationer har en stabil grund – läs en sammanställning av bakgrundsfaktorerna
THL: Aktuellt om coronaviruset
Sibbo.fi: Influenssavaccinering
Sibbo.fi: Coronavaccineringar

 

Senast uppdaterad 21.11.2022