Sibbo näringsprograms undersökning för företagare och medaktörer

Vänligen svara på enkäten senast den 8 maj 2024. Alla svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

Resultaten kommer att gås i genom i Företagsforumets andra del måndagen 20.5 kl. 17–20. Mer information: Delta i workshoppen där vi uppdaterar Sibbo kommuns näringsprogram! – Sibbo – Sipoo

FCG ansvarar för att genomföra undersökningen och sammanställa näringsprogrammet.

Undersökning för företagare och medaktörer har öppnats:

Suomi: https://link.webropolsurveys.com/S/247DAFCAF3715816
Svenska: https://link.webropolsurveys.com/S/5C5BF1706237367F
English: https://link.webropolsurveys.com/S/2B1B320CAB06876B

 

Senast uppdaterad 18.04.2024