Delta i workshoppen där vi uppdaterar Sibbo kommuns näringsprogram!

Sibbo kommun uppdaterar näringsprogrammet för de kommande åren. För detta ordnas tre offentliga tillställningar för företag, beslutsfattare och tjänsteinnehavare i kommunen. I det andra företagsforumet hör vi expertanföranden om delfaktorer i Sibbos dragkraft och en utsikt över Sibbos nuläge och framtid. Programmet inkluderar också en interaktiv workshop där vi utarbetar gemensamma mål och tyngdpunkter för det nya näringsprogrammet.

Det preliminära programmet:

  • Sektordirektör Jukka Pietinen öppnar tillställningen kl. 17.00.
  • Keukes verkställande direktör Elina Pekkarinen ger en lägesrapport.
  • Innolinks undersökningskonsult Petteri Halmela presenterar resultaten av en extern undersökning om företagens dragkraft.
  • FCG leder översikten över Sibbos nuläge och framtid. Översikten baserar sig på bland annat en enkät för företagare och andra aktörer i Sibbo som skickades ut i april. Resultaten av Företagarna i Finlands kommunbarometer är då också tillgängliga.
  • En interaktiv workshop där vi utarbetar gemensamma mål och tyngdpunkter för det nya näringsprogrammet. Workshoppen leds av FCG:s experter.

Programmet preciseras vid behov på tillställningens webbsida i kommunens evenemangskalender.

Vi önskar att du anmäler dig till inställningen i förväg senast på måndag 13.5.2024 kl. 12 via denna länk: Anmälning till företagsforumet. Vi önskar att du anmäler dig i förväg med tanke på kaffeserveringen, men vi välkomnar även de som blir intresserade av tillställningen i sista minuten.

Vi önskar att en stor skara företagare, fullmäktigeledamöter och centrala tjänsteinnehavare i Sibbo deltar i tillställningarna!

Boka gärna in också det tredje företagsforumet i din kalender: 12.9.2024 kl. 17–20, Festsalen. Vänligen observera att datum och plats för det tredje företagsforumet har ändrats från våra tidigare meddelanden.

Välkommen att delta och påverka!

 

Senast uppdaterad 10.04.2024