Sibbo – lyckad företagsamhet: Tmi Point Therapy är en sjukskötare, sakkunnig inom sårvård och fotvårdare som med sitt arbete kan förhindra allvarliga hälsoproblem

Vem?

Minna Tirkkonen, sjukskötare, sakkunnig inom sårvård, fotvårdare och gipsmästare

Vad?

Helhetstäckande vård inom fotvårdssektor, specialiserad att sköta om bland annat äldre personers och diabetespatienters fotsår och förebygga uppkomsten av dessa. Dessutom sjukvårdstjänster i kundens utrymmen.

Var?

Söker för närvarande efter affärslokal i Sibbotrakten. Gör för närvarande hembesök och besök på anstalter.

Från sjukskötaryrket till företagare

Minna Tirkkonen har en lång karriär bakom sig som sjukskötare och har arbetat bland annat för Helsingfors stad i hälsovården och i flera års tid också i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Intressent gentemot privatföretagsamhet fick henne att grunda bolaget Point Therapy år 2016. Till en början var affärsverksamheten en bisyssla.

Naturligt växande, siktar på egen mottagningslokal

I och med att kundnätverket har vuxit, blev Tmi Point Therapy så småningom Tirkkonens huvudsakliga syssla och anställningen som sjukskötare fick bli. Tmi Point Therapy har vuxit sakteligen och växandet har varit organiskt. Nu är syftet att slå rot som småföretagare inom hälsovårdsbranschen i Sibbo och öppna egen mottagning, bara lämplig lokal hittas.

Känner till fötter och deras hälsoproblem

-I Finland har vi inte i samma utsträckning en kultur av fotvård som till exempel i centrala Europa, konstaterar Minna Tirkkonen, och det syns tyvärr i finländares fothälsa.

Då Tirkkonen var verksam som sjukskötare såg hon, att samhällets resurser tyvärr inte vill räcka till för det förebyggande arbetet, eftersom den finländska hälsovården egentligen bygger på att sköta om men som redan uppkommit, snarare än att förebygga dessa. Långt kroniska sår och fötters hälsoproblem syns som framtida svårigheter i skötararbetet, konstaterar Tirkkonen.

Stora ekonomiska inbesparingar med förebyggande verksamhet och till och med amputationer kan undvikas

Tmi Point Therapys Minna Tirkkonen har inte endast studerat flera yrken och påbyggande skolningsprogram, hon känner även till siffrorna som stöder hennes arbetes vikt. -Visste du att ungefär en fjärdedel av vårdkostnaderna i diabetesvården har med sårvård att göra, frågar hon och fortsätter: upp till 85 procent av de diabetespatienter som tvingats genomgå en amputation har en bakgrund av misskötta eller kroniska sår i fötterna.

De mest hisnande estimeringarna om kostnaderna för enbart diabetesrelaterade fotsår i Europa klättrar upp till till och med 10 miljarder euro på årsnivå. Det handlar alltså inte om några små summor.

Vem lönar det sig då för att bli kund hos Tmi Point Therapy?

Rätt svar är: alldeles alla, som har någon form av men i nedre extremiteterna. Tvärt emot många förutfattade meningar, är fotvård inte alls endast kosmetiskt, utan verkligen hälsovård och som bäst kan det förebygga till och med amputation eller övriga fortsatta allvarliga problem i fötterna. I fotvården undersöks med palpationsmetoden fötternas blodcirkulation, förhårdningar avlägsnas och övriga men som ifall de inte blir omhändertagna, kan i framtiden vålla allvarliga problem, så som trycksår som kan i värsta fall leda till ingående inflammationer till och med ända in i benen. Eventuella svampbevuxna naglar filas tunnare och inåtväxande naglar sköts också om. Förutom smärtor, kan inåt vuxna naglar också försämra kapaciteten att gå.

Speciellt viktigt skulle fotvård vara för sådana människor, som tillfälligt exempelvis på grund av sjukdom inte kan använda eller vårda sina fötter normalt. Med tanke på rehabiliteringen av sängbundna patienter borde det också beaktas att gående med verkande fötter oberoende orsaken bakom verken inte inverkar positivt på rehabiliteringen. I värsta fall kan detta till och med förlänga perioderna i sjukhusvård, då patienten rehabiliteras långsammare på grund av fotproblem.

Ett tips till Sibbo kommuns hälsovård

-Eftersom vi har en mycket högklassig nivå på hälsovården i Sibbo kommuns regi och bland annat världsklass kunnande i diabetesskötsel, skulle det vara fint att med sitt eget specialkunnande bidra till denna fina mångprofessionella sektor, konstaterar Minna Tirkkonen på Tmi Point Therapy. Som köptjänst skulle kommunen kunna dra nytta av en resurs som redan finns på kommunens område, förebygga möjliga framtida komplikationer och på så sätt i långa loppet spara på kommuninvånarnas skattepengar. Att vidta åtgärder till redan skedda problem är alltid dyrare än att verka i förebyggande syfte.

Tmi Point Therapys företagare Minna Tirkkonen.
Tmi Point Therapy verkar i Sibbo i form av hem- och anstaltsbesök. Företagaren Minna Tirkkonen hoppas kunna inom överskådlig framtid hitta en lämplig mottagningslokal exempelvis i Söderkulla eller Nickby.

Kontaktinformation

Tmi Point Therapy
Minna Tirkkonen
minna.k.tirkkonen@gmail.com
Tfn. 040-1483336

Senast uppdaterad 07.07.2021