Sipoo yrittää – ja onnistuu: Tmi Point Therapy on sairaanhoitaja, haavahoidon asiantuntija, sekä jalkojen hoitaja, jonka työ voi ennalta ehkäistä vakavia terveyshaittoja

Kuka?

Minna Tirkkonen, sairaanhoitaja, haavahoidon asiantuntija, jalkojenhoitaja ja kipsimestari

Mitä?

Kokonaisvaltaiset jalkojen terveyteen liittyvät hoidot, erikoistunut hoitamaan muun muassa ikäihmisten ja diabetespotilaiden jalkahaavaumia sekä ennalta ehkäisemään näitä. Lisäksi sairaanhoidolliset toimenpiteet asiakkaan tiloissa.

Missä?

Etsii parhaillaan liiketilaa Sipoon alueelta. Tekee tällä hetkellä kotikäyntejä ja laitoskäyntejä.

Sairaanhoitajan työstä yrittäjäksi

Minna Tirkkosella on pitkä ura takanaan sairaanhoitajana ja hän on työskennellyt muun muassa Helsingin kaupungin terveydenhuollon palveluksessa ja vuosikausien ajan myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Mielenkiinto yrittäjyyteen ja omaan liiketoimintaan sai perustamaan Tmi Point Therapyn vuonna 2016. Alkuun pienyritystoiminta oli sivutoimista.

Luonnollista kasvua, toiveissa kivijalkaliiketila

Asiakasverkoston kasvun myötä Tmi Point Therapy muodostui hiljalleen Tirkkosen päätoimiseksi työksi ja palkkatyö sairaanhoitajana sai jäädä. Tmi Point Therapyn kasvu on ollut maltillista ja orgaanista, nyt tavoitteena on vakiintua Sipooseen terveysalan pienyrityksenä ja tavoitteena avata toimipiste, kun sopiva liiketila löytyy.

Tuntee jalat ja haavat sekä ymmärtää näiden terveyshaasteet

-Suomessa ei ole jalkojen hoidon kulttuuria kuten esimerkiksi Keski-Euroopassa, Minna Tirkkonen toteaa, ja se valitettavasti kyllä näkyy suomalaisten jalkaterveydessä.

Toimiessaan sairaanhoitajana Tirkkonen näki, että yhteiskunnan resurssit eivät valitettavasti tahdo riittää ennalta ehkäisevään työhön, sillä suomalainen terveydenhuolto oikeastaan rakentuu jo syntyneiden ongelmien hoitoon, ennaltaehkäisyn sijaan. Pitkälle kroonistuneet haavat ja jalkojen terveysongelmat näkyvät tulevaisuuden rasitteina hoitotyössä, Tirkkonen toteaa.

Ennalta ehkäisemällä suuret rahalliset säästöt ja jopa amputaatioita voidaan välttää

Tmi Point Therapyn Minna Tirkkonen ei ole ainoastaan opiskellut useita eri ammatillisia tutkintoja ja jatkokoulutuksia, hän tuntee myös oman työnsä perusteluiksi käyvät luvut. -Tiesitkö, että arviolta neljännes diabeteksen hoitokuluista liittyy haavahoitoon, hän kysyy jatkaen: ja jopa 85 prosentilla diabetespotilaista, joille on jouduttu tekemään amputaatio, on taustalla hoitamattomia tai kroonistumaan päässeitä jalkahaavoja.

Hurjimmat arviot kustannuksista yhteiskunnalle ovat Euroopassa pelkästään diabeettisten jalkahaavojen osalta jopa 10 miljardia euroa vuositasolla. Kyse siis ei ole mistään pikkurahoista.

Kenen kannattaa tulla Tmi Point Therapyn asiakkaaksi?

Oikea vastaus on: aivan kaikkien, jotka kärsivät jonkinlaisesta alaraajojen ongelmatiikasta. Vastoin monia mielikuvia, jalkojen hoito ei ole pelkästään kosmeettista, vaan todellakin terveydenhoitoa ja parhaimmillaan jopa amputaatiota tai muuta jalkojen lisäongelmaa ehkäisevää toimintaa. Jalkojen hoidossa tarkastetaan palpaatiomenetelmällä jalkaterien verenkierron tilaa, poistetaan kovettumat ja känsät painealueilta, ennen kuin ne pääsevät aiheuttamaan painehaavoja, jotka herkästi voivat taas edetä jopa luuhun asti ylettyväksi tulehdustilaksi. Lisäksi mahdolliset sienettyneet kynnet ohennetaan ja korjataan sisäänpäin kasvavien kynsien ongelmaa. Sisäänpäin kasvaneet kynnet voivat aiheuttaa paitsi kovia kipuja, myös kävelykyvyn heikkenemistä.

Erityisen tärkeää jalkojen hoito olisi niille ihmisille, jotka väliaikaisesti esimerkiksi sairauden takia eivät jalkojaan pääse käyttämään tai niitä hoitamaan. Vuodepotilaiden jatkokuntoutumista ajatellen pitäisi huomioida myöskin se, ettei syystä tai toisesta kipuilevilla jaloilla askeltaminen ja kuntoutuminen edisty mielekkäästi. Tämä herkästi pidentää jopa sairaalahoitojaksoja, jollei asiakas kuntoudu.

Vinkki Sipoon kunnan terveydenhuollon suuntaan

-Koska meillä on erittäin korkeatasoinen terveydenhuolto Sipoon kunnassa ja muun muassa huippuosaamista diabeteksen hoidossa, olisi hienoa voida olla oman erikoisosaamisensa tiimoilta mukana osana tätä moniammatillista sektoria, Minna Tirkkonen Tmi Point Therapylta toteaa. Ostopalveluna kunta voi hyödyntää valmiiksi kunnan alueelta löytyvää resurssia, ennalta ehkäistä tulevia komplikaatioita ja näin säästää kunnan asukkaiden verorahoja pitkässä juoksussa. Ongelmien korjaaminen jälkikäteen on aina kalliimpaa kuin ennalta ehkäiseminen.

Tmi Point Therapyn yrittäjä MInna Tirkkonen.
Tmi Point Therapy toimii Sipoossa tehden kotikäyntejä asiakkaiden luokse. Yrittäjä Minna Tirkkonen toivoo lähitulevaisuudessa voivansa avata toimipisteen esimerkiksi Söderkullaan tai Nikkilään, kun sopiva vapaa liiketila löytyy.

Yhteystiedot

Tmi Point Therapy
Minna Tirkkonen
minna.k.tirkkonen@gmail.com
puh. 040-1483336

Viimeksi muokattu 07.07.2021