Sibbo – lyckad företagsamhet: Sipoon hieronta ja hyvinvointi erbjuder mångsidiga tjänster för välbefinnande i centrala Nickby och hoppas kunna stöda kommunens arbetssituation i framtiden

Vem är du och vad heter ditt företag, berätta också lite om ditt företags bakgrund?

Jag är Jenni Savolainen, företagare vid Sipoon hieronta ja hyvinvointi. Vårt serviceutbud baserar sig på diverse massagetjänster samt yoga- och gruppmotionsverksamhet i smågrupper.

Tidigare var jag ensamföretagare, men nu blåser förändringens vindar, eftersom min syster Greta Rainio har kommit med och delar företagaransvaret med mig. Vi fortsätter nu tillsammans det arbetet jag tidigare gjorde ensam.

I och med utvidgningen av företagsverksamheten, skulle det blivit för tungt att fortsätta som ensamföretagare och det viktigaste grundarbetet, det vill säga själva masserandet skulle ha blivit lidande av tidsbrist. Nu när vi är två som delar på företagsansvaret, kan vi bättre fördela arbetsuppgifter och även båda fokusera framledes bättre på själva arbetet som massörer.

Ni har visst en hel del underleverantörer, har ni också anställd personal?

Som det är typiskt för branschen, verkar massörerna och ledarna som privatidkare eller småföretagare. Olika massage- och terapitjänster erbjuds av sammanlagt åtta sådana, varav en är föräldraledig för närvarande. Vi har fyra gruppmotionsledare, varav två också arbetar inom coaching. Vi har en ung gymnasiestuderande anställd, som arbetar med fastighetsunderhåll.

Vårt mål är att i framtiden kunna erbjuda möjligheter till praktisk arbetsorientering (PRAO) och även arbetsmöjligheter för personer exempelvis inom rehabiliterande arbetsverksamhet.

Hurdan är din egen bakgrund?

Jag är skolad massör och merkonom. Dessutom har jag avlagt yrkesexamen inom verksamhet för funktionsnedsatta. Tidigare har jag verkat som företagare inom en annan bransch och även arbetet inom vård- och funktionshindervårdsbranscherna. När mina egna barn var små, var jag hemma med dem.

Var det självklart för dig att bli företagare?

Då jag var ung tänkte jag, att jag åtminstone inte vill bli företagare. Längs åren förändrades dock mitt synsätt och nu vore det svårt att tänka sig vara något annat än företagare. Kanske det passar till min natur att få fatta beslut och göra val själv och dessutom hela tiden ha möjligheten att utveckla den egna verksamheten.

Coronatiden hämtade förvisso med sig stora osäkerhetsmoment, sådana som inte är typiska företagarens motgångar eller problem. Jag minns ännu bra från förra vintern, hur man konstant måste omforma verksamhet, gång på gång. Alla de timmar som var bort från annat arbete och som man inte får någon som helst ersättning för.

De stödåtgärder som lovades företagare har inte realiserats för vårt företags del. Således kommer ingen kompensation för alla svårigheter och ekonomiska förluster under coronatiden.

Vi vill ändå fortsätta med ny entusiasm till kommande hösten och har gjort allt för att ta i beaktande alla möjliga scenarier som man över huvud taget kan tänkas ta i beaktande.

Våra härliga kunder och den respons vi fått av dem har varit guld värt. Vi fortsätter arbetet i den bransch som är naturlig och viktig för oss, vi kan njuta av arbetet och gör det alltid från hjärtat.

Har företagarlivet varit sådant du tänkte att det skall vara? Vad har varit bäst och vad tyngst?

I stora lag har företagsamhet varit sådant jag tänkte att det kommer att vara. Det bästa i arbetet är att möta människor och se, att vi kan för vår egen del bidra till ökat välbefinnande.

Det svårast har varit osäkerhetsfaktorerna och där på följande extra arbetsbördan som coronan medfört. Den tiden hade jag mycket hellre använt till att utveckla den normala verksamheten och till det egentliga vanliga arbetet – eller spenderat tillsammans med familjen.

Berätta lite om ditt arbete som massör, hurdan är exempelvis din typiska kund?

Som massör vill jag bemöta varje kund som den är och hjälpa enligt vad ifrågavarande kund har för behöv. Jag sköter alla åldersgrupper, från småbarn till seniorer.

Jag har en hel del kunder som arbetar framför en datorskärm och som har arbetsrelaterade men i stöd- och rörelseorganen eller exempelvis arbetsrelaterad stress. Flera av mina kunder är ocskå sådana som har ett liv fyllt av stränga tidtabeller eller problem.

Berätta hur coronan inverkat på din egen utkomst?

Jag har i praktiken inte fått lön för mitt arbete på ett år. Alla inkomster har gått till företagets utgifter. Den största motgången har med gruppmotionstimmarna och yogaverksamheten, som påbörjades i augusti, att göra. Verksamheten började bra, men redan vid ett tidigt skede medförde coronaviruset många svårigheter och problem. Emellanåt måste studion stängas helt och alla på förhand planerade gruppstorlekar måste minskas. Vi hamnade även utvidga utrymmen, att det över huvud taget skulle vara möjligt att erbjuda verksamhet ens för några deltagare med säkerhetsavstånd.

Kundunderlaget var litet till at börja med och naturligtvis har det på grund av coronan varit bortfall i kundunderlaget så väl i gruppmotionsverksamheten som bland massagekunderna.

Hur kunde Sibbo kommun enligt dig stödja sibboföretagare?

För det först tycker jag att kommunen borde göra alla införskaffningar i första hand från kommunens egna företagare. Då visar kunde sitt stöd till företagarna och verkar som exempel även för kommuninvånarna. Kommunen har möjlighet att sporra invånarna till att använda och aktivt söka efter service i den egna kommunen. Utan företagare finns ingen kommun, så kommunens roll kunde vara att aktivt föra fram de företag som finns i kommunen och sporra kommuninvånarna att använda deras serviceutbud.

Hurdana hälsningar vill du skicka till dina kunder – så väl existerande som potentiella nya?

Alla är välkomna till oss som de är. Just nu är rätt stund att sköta om sig själv och den bästa investering en människa kan göra för sig själv är att satsa på sitt eget välbefinnande.

Kontaktuppgifter

Sipoon hieronta ja hyvinvointi
Stora byvägen 9
04130 Sibbo

Tfn. 044 3094 263

sipoonhieronta@gmail.com

www.sipoonhierontajahyvinvointi.fi

Senast uppdaterad 09.08.2021