Sipoo yrittää – ja onnistuu: Sipoon hieronta ja hyvinvointi tarjoaa monipuolisia hyvinvointipalveluja Nikkilän keskustassa ja toivoo voivansa tulevaisuudessa edistää myös kunnan työllisyystilannetta

Kuka olet ja mikä on yrityksesi nimi, kerro myös hieman yrityksesi taustasta?

Olen Jenni Savolainen Sipoon hieronta ja hyvinvoinnista. Palveluihimme kuuluvat erilaiset hierontapalvelut sekä jooga- ja ryhmäliikuntatunnit pienryhmissä.

Aikaisemmin toimin yksinyrittäjänä, mutta nyt on muutos käynnissä, kun siskoni Greta Rainio tuli mukaan yhteisyrittäjäksi. Jatkamme nyt yhdessä samaa työtä, jota olen tähän asti tehnyt itsekseni.

Yritystoiminnan laajenemisen myötä yksinyrittäminen olisi käynyt liian raskaaksi, eikä perustyöhön eli hierontaan olisi enää jäänyt riittävästi aikaa. Nyt kun meitä on kaksi jakamassa työtaakkaa, voimme paremmin keskenämme jakaa tehtäviä ja molemmat voivat myös keskittyä paremmin itse hierontatyöhön.

Yrityksenne alihankkijoina toimii ilmeisesti jokunen yrittäjä, onko teillä myös palkattua henkilökuntaa?

Alalle tyypilliseen tapaan hierojat ja ohjaajat toimivat itsenäisinä yrittäjinä tai yksityisinä elinkeinonharjoittajina. Hierontaa ja erilaisia hoitopalveluja tarjoavia on kahdeksan, joista yksi on tällä hetkellä vanhempainvapaalla. Ryhmätuntiohjaajia on neljä ja kaksi heistä tekee myös erilaisia valmennuksia. Palkattuna työvoimana meillä on lukiolainen nuori, joka toimii meillä kiinteistön ylläpitotehtävissä.

Tavoitteenamme on, että jatkossa voisimme tarjota myös mahdollisuuksia työelämään tutustumiseen (TET) ja työpaikkoihin työllisyyttä tukevia toimintoja ajatellen.

Minkälainen oma taustasi on?

Olen koulutettu hieroja ja merkonomi. Lisäksi olen suorittanut kehitysvamma-alan ammattitutkinnon. Aiemmin olen toiminut yrittäjän eri alalla sekä työskennellyt hoito- ja kehitysvamma-alalla. Kun omat lapset olivat pieniä, olin kotona heidän kanssaan.

Oliko yrittäjäksi ryhtyminen sinulle aina itsestään selvä vaihtoehto?

Nuorena ajattelin, että yrittäjäksi en ainakaan halua. Vuosien varrella mieli on kuitenkin muuttunut ja nyt olisi vaikea nähdä itsensä muuna kuin yrittäjänä. Ehkä luonteelleni on sopivaa, että saan itse tehdä päätökset ja valinnat ja koko ajan on mahdollisuus myös kehittää omaa toimintaansa.

Toki korona-aika on tuonut mukanaan suuria epävarmuustekijöitä, sellaisia, jotka eivät ole tyypillisiä yrittäjän vastoinkäymisiä tai pulmia. Viime talvesta on vahvana muistissa se, miten jatkuvasti piti suunnitella toimintaa uudelleen ja uudelleen. Kaikki ne tunnit, jotka ovat poissa muusta työstä ja joista ei saa minkäänlaista korvausta.

Yrittäjille luvatut tukitoimet eivät ole kohdistuneet meidän yritykseemme, joten minkäänlaista korvausta ei ole luvassa koronan mukana tuomia haasteita tai menetyksiä korvaamaan.

Tahdomme silti jatkaa uudella innolla alkavaan syksyyn ja olemme pyrkineet ottamaan huomioon kaiken mahdollisen, mitä vain on ylipäätään mahdollista huomioida.

Ihanat asiakkaamme ja heiltä saatu palaute on ollut kullanarvoista. Teemme jatkossakin sitä työtä, mikä on meille luontevaa ja tärkeää, osaamme nauttia siitä työstä ja sitä teemme aina sydämellämme.

Onko yrittäjyys ollut sellaista kuin kuvittelit sen olevan, mikä on ollut parasta ja mikä taas raskainta?

Pääpiirteittäin yrittäjyys on ollut sellaista kuin kuvittelin sen olevan. Parasta työssä on ihmisten kohtaaminen ja sen näkeminen, että omalta osaltamme voimme lisätä ihmisten hyvinvointia.

Raskainta on ollut koronan tuomat epävarmuustekijät ja siitä johtuva työmäärä. Kyseisen työajan olisin huomattavasti mieluummin käyttänyt normaalin toiminnan kehittämiseen ja itse hierontatyöhön – tai perheen kanssa olemiseen.

Kerro hieman omasta työstäsi hierojana, minkälainen on esimerkiksi tyypillinen asiakkaasi?

Hierojana haluan kohdata jokaisen asiakkaan omana itsenään ja auttaa häntä sen mukaan, mikä on hoidon tarve. Hoidan kaikkia ikäluokkia, vauvasta vanhuksiin.

Asiakkaina on paljon päätetyötä tekeviä, joilla on työn tuomia tuki- ja liikuntaelinten vaivoja tai ongelmia sekä usein myös työperäistä tai muusta syystä aiheutuvaa stressiä. Asiakkaitteni keskuudessa on paljon sellaisia, joiden elämä on kiireistä tai huolien täyttämää.

Kerro miten korona on omaan toimeentuloosi vaikuttanut?

Palkkaa en ole työstäni käytännössä vuoteen saanut. Kaikki tulot ovat menneet yrityksen juokseviin kuluihin. Suurin haaste oli, kun vuosi sitten elokuussa aloitettiin ryhmäliikuntatunnit ja jooga. Toiminta lähti hyvin käyntiin, mutta jo aikaisessa vaiheessa korona toi paljon haasteita ja hankalia tilanteita. Välillä studio oli suljettava kokonaan ja kaikkia alkuun suunniteltuja ryhmäkokoja on täytynyt supistaa. Tiloja on jouduttu laajentamaan, jotta riittävin turvavälein voidaan järjestää edes muutamalle osallistujalle toimintaa.

Asiakaskunta on ollut verrattain pientä jo muutenkin ja luonnollisesti koronan vuoksi sekä ryhmäliikuntatoiminnasta että hieronnoista on osa asiakkaista jäänyt kokonaan pois.

Millä tavoin Sipoon kunta voisi mielestäsi tukea sipoolaisia yrittäjiä?

Ensimmäisen näkisin, että kunnan tulisi tehdä kaikki hankinnat ensisijaisesti oman kunnan yrittäjiltä. Tällöin kunta osoittaa tukensa yrittäjille ja toimii myös mallina kuntalaisille. Kunnalla on myös mahdollisuus kannustaa kuntalaisia käyttämään ja etsimään aktiivisesti oman kunnan palveluita. Ei ole olemassa kuntia ilman yrittäjiä, joten kunnan rooli voisi olla aktiivisesti tuoda esiin oman kunnan yrityksiä ja kannustaa asukkaitaan käyttämään palveluita.

Millaisia terveisiä haluat lähettää asiakkaillesi – sekä jo olemassa oleville että mahdollisille uusille?

Meille ovat kaikki tervetulleita omana itsenään. Juuri nyt on oikea hetki hoitaa itseään ja paras sijoitus mitä ihminen voi itselleen tehdä, on panostaa omaan hyvinvointiin.

Yhteystiedot

Sipoon hieronta ja hyvinvointi
Iso kylätie 9
04130 Sipoo
Puh. 044 3094 263

sipoonhieronta@gmail.com

www.sipoonhierontajahyvinvointi.fi

Viimeksi muokattu 09.08.2021