Sibbo – lyckad företagsamhet: Salla Piispanen är sakkunnig inom motion, sport och välmående, som erbjuder personlig coaching på sin egen MoviGo Studio

Vilket företag?

MoviGo

Vad?

Personlig coaching inom motion, sport och välmående. Företagare Salla Piispanen är utbildad till magister i idrottsvetenskap och personal trainer. Hon har även avlagt grund- och fortsättningskurserna inom moderskapsmotion i Äitiysliikunta-akatemia.

Var?

I Söderkulla, på Granitvägen. Sessioner kan även anordnas i kundens utrymmen eller utomhus.

En gymnastiklärare med passion för coaching

Salla Piispanen utexaminerades som magister i idrottsvetenskap från Jyväskylä universitet år 2007 och hon har därefter gjort en lång karriär som lärare i gymnastik och hälsokunskap så väl i grundskola, som gymnasium. Hon har alltid haft en brinnande passion för coaching och år 2014 kändes det, att det är just det som är hennes grej. Hon avlade examen för personal trainer i Scandinavian Academy of Fitness Education, men tiden var inte ännu mogen för att bli coach på heltid då.

Sakteligen till företagare

I januari 2018 började Piispanen som deltidsföretagare och började erbjuda coachingtjänster, men fortsatte ännu vårterminen sitt arbete som gymnastik- och hälsokunskapslärare. Efter sommaren var det dags att ta det stora steget ut i företagarvärlden, i stället för yrket som grundskole- och gymnasielärare. Detta modiga beslut har burit ända hittills.

MoviGo är ingen traditionell konditionssal

Eftersom Salla Piispanen har sedan sina studietider kännt, att hon vill bli coach, är hennes företagarprofil kanske lite annorlunda till sin natur. I stället för att hon skulle erbjuda personal trainer-service exempelvis i samband med någon konditionssal, eller att hon skulle erbjuda sina tjänster i första hand till grupper, vill hon ge varje kund sin fulla uppmärksamhet. MoviGo Personal Training Studio är därför helt och hållet till ifrågavarande kunds förfogande då, när hen är coachad av Salla Piispanen.

Inget tvång att binda sig, men MoviGo hjälper i att uppnå målen på lång sikt

Om man vill, kan man köpa en enskild coaching session av Salla Piispanen, men vill man på riktigt uppnå långvariga mål, är det skäl att binda sig för längre tid. -Givetvis kan en kund baserat på en session förstå diverse saker, men min avsikt är alltid att erbjuda kunden en möjlighet att uppnå de mål som hen själv sätter upp för sig själv, konstaterar Salla Piispanen.

-I praktiken kan sådana mål uppnås endast med långsiktigt arbete. Där kan jag hjälpa helhets täckande, eftersom ibland hjälper till och med det, att man vet att mellan sessionerna kan man exempelvis ringa eller sätta ett textmeddelande till sin coach. Att vara i kontakt med någon, som känner till din livssituation och dina utmaningar kan ofta vara något som behövs som motivator just då, funderar Salla Piispanen och fortsätter: kunden kan på riktigt ringa eller sätta meddelande, det är alldeles onödigt att vara ensam med sina funderingar och vänta tills nästa gång vi ses!

Förändring sker redan inom tre månader, en livsstilsförändring kräver ett halvt år

-Kunderna blir ofta förvånade över det, hur snabbt förändring sker. För vissa kunder är den önskade förändringen större muskelstyrka eller bättre uthållighet, för andra kan det handla om bantning eller vikt balans eller helt enkelt att ha mera krafter i vardagen, berättar personal trainer och magistern i idrottsvetenskap Salla Piispanen. -Om kunden binder sig till att arbeta med mitt stöd för att nå sina egna mål, börjar resultaten synas i stigande kurva redan under de första veckorna. Kroppen anammar nya funktionsmodeller och applicerar dessa som nya rutiner.

Men, för att helt omforma sina levnadsvanor är det skäl att ha is i magen, om du verkligen vill omforma ditt liv krävs minst ett halvt år, konstaterar Salla Piispanen. – Detta är givetvis en rätt så kort period i en människas liv, om man tänker på det redan levda livet och det potentiellt mera tillfredsställande och kvalitativa livet, som väntar bakom hörnet, understryker Piispanen.

Specialisering inom graviditetstidens och postnatala motionen baserat på eget behov

Som med så många andra, växte även Salla Piispanens motivation att specialisera sig baserat på egna behov. Efter att hennes andra barn fötts, deltog hon i grundkursen i Äitiysliikunta-akatemia (”moderskaps motions akademien”). – Om jag bara hade vetat allt jag lärde mig där redan vid mitt första barn, deklamerar Piispanen. -Alla rekommendationer till säker motion var enligt mitt tycke på något sätt jätteoklara och tipsen till motion oerhört vaga, det bara konstateras att om det känns bra att motionera, så kan man nog göra det då man är gravid eller precis har fött ett barn. Men ingen gav några konkreta tips om hur man borde röra sig, vad man borde ta i beaktande och vilka rörelser man borde undvika, funderar Piispanen. Äitiysliikunta-akatemias kurser medförde alldeles nya metoder för Piispanen att medverka ett sunt sätt att återhämta sig från födseln och skapa ett botten för en motionsglad framtid.

Gällande graviditetstidens och den postnatala motionen, samarbetar Salla med moderskapsfysioterapeuten Marika Ståhl-Railila, som även arbetar i Söderkulla. -Det är fint att vi tillsammans med Marika kan hjälpa sibbomödrar i det viktiga skedet av deras liv och att bistå med hjälp i återhämtningen.

Moderskaps motionens tricks kan hjälpa också män

Eftersom människor är till sin struktur, exklusive de könsliga skillnaderna, likadana, gäller många av moderskaps motionens funktioner allmängiltigt. Piispanen använder sig därför av många av moderskaps motionens verksamhetssätt också i sitt arbete med män, exempelvis då det handlar om att finna bättre sätt att kontrollera musklerna kring midjan, eller att stödja och potentiellt till och med motverka eller underlätta ryggsmärtor.

Lärarrollen håller tröskeln låg

-Visst finns lärarrollen kraftigt med i mig, skrattar Piispanen.

-Kanske det just därför känns så naturligt för många kunder att fråga efter specificeringar, utan att måsta känna rädsla över att man nog borde förstå och uppfatta saker, då coachen en gång berättat något. Piispanen ser därför det som ytterst viktigt, att coaching arbetet är ett samarbetsprojekt, där coach och kund samarbetar gentemot ett gemensamt mål.

Sessionerna anpassas enligt kundens kalender

Salla Piispanens ideologi baserar sig inte på att varje kund ska transformeras från soffsittare till professionell idrottare. -Många har tappat lusten på levandsvaneomvandlingen, då man försökt sig på det på egen hand och snart övertar stressen över den förväntade förbättringen i prestationerna – en sådan kombination kan aldrig leda till önskade slutsatser, påpekar Piispanen.

Därför är det viktigt att utgående från kunden önskemål gå mot det konkreta arbetet således, att vardagens belastning inte ökar. Piispanen kräver aldrig sina kunder att på ett orealistiskt sätt gräva fram tid i sin kalender eller att man borde prioritera hennes coaching framöver allt annat i livet, utan alla delmoment i vardagen skall vara i balans. -Samtidigt skjuter vi ner alla överdrivna eller orealistiska mål tillsammans, då vi med kunden ser på livet som en helhet och funderar på lämpliga sätt att skjuta in mera motion och välmående inom den ram som kundens liv redan utgör. När man fokuserar på kvalitet i träningen kan man ofta se, att mindre är mera, förklarar Salla Piispanen.

Även om målet ofta är att inverka på sina egna funktionsmodeller långsiktigt, är det viktigt att motioneringen och sessionerna anpassas till kundens dåvarande livssituation.

Den typiska kunden vill ha långvariga resultat, det längsta kundförhållandet har räckt över 3 år

MoviGo Personal Training Studio är ett hem för mången coaching kund, men oftast brukar folk vända sig till Salla Piispanen och hennes företagstjänster då, när man önskar efter en permanent förändring i det egna livet och motionerandet. Att resultaten förbättras an efter är också något som kunder brukar uppskatta och här kan Piispanen oftast hjälpa ypperligt. -Om en kund vid första ankomst har tendens att bli andfådd av att bara gå, är det skäl att återvända till denna tanke efter några månader, då man klarar av att springa i trappor utan minsta andnöd. Upplevelserna av att lyckas sporrar varandra och att inse att utveckling sker är rent bränsle för den fortsatta motivationen. Kanske just därför har många av MoviGos och Salla Piispanens kunder varit nöjda användare av hennes tjänster till och med i åratal.

Besöken enligt kundens önskemål

Det är lönlöst att tvinga sig på träningssessioner många gånger i veckan, ifall livet annars också är hektiskt och man till exempel har små barn som väntar hemma och karriären är i ett kritiskt skede. Träningarna ordnas därför alltid enligt kundens livssituation. Vissa kunder önskar att sessionerna ordnas flera gånger i veckan, medan andras livsskede är sådant, att det är bäst att träffas bara varannan vecka. Mellan träffarna blir kunden absolut inte ensam, utan har som stöd ett personligt träningsprogram i applikationen och möjligheten till distansstöd med sin coach.

MoviGo Personal Training Studio.
MoviGo-studion har alla redskap som är bekanta från en normal konditionssal, men här behöver kunden inte köa eller vänta på sin tur med en personal trainer, eftersom denna är till fullo för dåvarande kunds eller grupps förfogande.

Kontaktuppgifter

MoviGo Personal Training Studio
Granitvägen 7B
Söderkulla
www.movigo.fi
salla@movigo.fi

Senast uppdaterad 19.07.2021