Sipoo yrittää – ja onnistuu: Salla Piispanen on liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin osaaja, joka tarjoaa henkilökohtaista valmennusta omalla MoviGo Studiollaan

Mikä?

MoviGo

Mitä?

Henkilökohtaista valmennusta liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin parissa. Yrittäjä Salla Piispanen on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri ja personal trainer, joka on myös suorittanut Äitiysliikunta-akatemian perus- ja jatkokoulutuksen.

Missä?

Söderkullassa Graniittitiellä. Tapaamisia voi myös järjestää asiakkaan luona tai ulkotiloissa.

Jumppamaikka, jolla palo valmentamiseen

Salla Piispanen valmistui liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 ja hän on tämän jälkeen tehnyt pitkän uran liikunnan ja terveystiedon opettajana niin peruskoulussa kuin lukiossa. Hänellä on aina ollut vankka palo valmentamiseen ja vuonna 2014 tuntui, että valmentaminen on Sallan juttu. Hän suoritti vuonna 2014 henkilökohtaisen valmentajan eli personal trainerin tutkinnon Scandinavian Academy of Fitness Educationissa, mutta aika ei vielä tuolloin ollut kypsä heittäytyä täysipainoisesti valmennuksen pariin.

Hiljalleen hivuttautuen yrittäjäksi

Tammikuussa 2018 Piispanen aloitti sivutoimisena yrittäjänä valmennuspalveluiden tarjoamisen, jatkaen kuitenkin vielä kevätlukukauden työtään liikunnan ja terveystiedon opettajana. Kesän jälkeen edessä odotti kokemuksistaan rohkaistuneena uuden koululukukauden sijaan uusi ura päätoimisena yrittäjänä, joka on kantanut tähänkin asti.

MoviGo ei ole mikään perinteinen kuntosali

Koska Salla Piispanen on jo opiskeluajoista lähtien tiennyt haluavansa nimenomaan valmentajaksi, on hänen yrityksensä toimenkuva ehkä hieman tavanomaisesta poikkeava. Sen sijaan, että hän tarjoaisi henkilökohtaista valmennusta esimerkiksi jonkin kuntosalin yhteydessä tai keskittyisi ryhmäliikuntatuntien vetämiseen, hän haluaa antaa kullekin asiakkaalle täyden huomionsa. MoviGo Personal Training Studio onkin nimenomaan asiakkaan yksityisessä käytössä silloin, kun hän on Salla Piispasen valmennettavana.

Sitoutumispakkoa ei ole, mutta MoviGo auttaa pitkäjänteisen tekemisen tukena

Halutessaan Salla Piispaselta voi ostaa yksittäisen valmennuskerran, mutta jos tosissaan haluaa saada pitkäkestoisia tuloksia, on liikkumiseen ja valmennukseen syytä sitoutua pidemmäksi ajaksi. -Totta kai jo yhden käyntikerran perusteella voi asiakas oivaltaa jotain asioita, josta voi olla jatkossakin hyötyä, Salla Piispanen toteaa, mutta ajatukseni on aina tarjota asiakkaalle mahdollisuus todella saavuttaa niitä tuloksia, joita hän itse tavoitteekseen asettaa.

-Käytännössä tämä on mahdollista ainoastaan pitkäjänteisellä työllä. Siinä voin olla kokonaisvaltaisesti avuksi, koska joskus jo pelkästään tieto siitä, että voi valmennustapaamisten välissä, vaikka soittaa tai laittaa tekstiviestin valmentajalle, joka tietää ja ymmärtää sinun elämäntilanteesi ja haasteesi voi olla se motivaattori, jota juuri sillä hetkellä tarvitset, Piispanen pohtii, jatkaen: ja minullehan saa asiakas oikeastikin soittaa tai laittaa viestiä, ei ole tarpeen olla yksin pohdiskeluineen ja odottaa seuraavaan tapaamiskertaan!

Kolmessa kuukaudessa tapahtuu jo muutosta, elämäntapamuutokseen menee puoli vuotta

-Monesti asiakkaat yllättyvät siitä, miten nopeasti muutosta tapahtuu. Joillekin tämä toivottu muutos on lihasvoiman lisääntyminen tai kestävyyden paraneminen, toisille taas painonpudotusta ja -hallintaa tai vaikka ihan arkijaksamistason parantamista, personal trainer ja liikuntatieteiden maisteri Salla Piispanen kertoo. -Jos asiakas sitoutuu tekemään tuellani töitä omien tavoitteidensa eteen, kehittyminen tapahtuu nousujohteisesti valmennuksen ensiviikoista alkaen. Keho oppii uusia toimintamalleja ja omaksuu ne uudeksi rutiiniksi.

Mutta elämäntapojen lopullista muokkaamista varten maltti on valttia, jos haluat todella laittaa omat elämäntapasi loppuelämäksesi remonttiin, on syytä varata aikaa vähintään puoli vuotta, Salla Piispanen toteaa. -Tämä toki on ihmisen elämässä lyhyt ajanjakso, jos ajattelee jo takana olevaa elettyä elämää ja edessä odottavaa, mahdollisesti palkitsevampaa ja laadukkaampaa elämää, Piispanen alleviivaa.

Erikoistuminen raskausajan ja synnytyksen jälkeisen liikunnan pariin omasta tarpeesta

Kuten monien muiden kohdalla, on myös Salla Piispasella ollut motivaattori erikoistumiseen oman elämän tarpeissa. Hän hakeutui toisen lapsensa syntymisen jälkeen Äitiysliikunta-akatemian peruskurssille. -Olisinpa tiennyt kaiken siellä oppimani jo ensimmäisen lapsen kohdalla, Piispanen huokaa. -Kaikki olemassa olevat ohjeet turvalliseen liikkumiseen olivat mielestäni jotenkin epäselviä ja harjoitteluohjeet epämääräisiä, todetaan että jos tuntuu hyvältä, voi raskaana ollessaan tai synnytettyään kyllä harrastaa liikuntaa, mutta kukaan ei oikein neuvonut, että miten liikkua ja mitä asioita pitäisi huomioida tai mitä pitäisi välttää, Piispanen pohtii. Äitiysliikunta-akatemian kurssien myötä Piispanen löysi aivan uudenlaisia keinoja, joilla edistää järkevää, nousujohteista synnytyksestä palautumista ja luoda pohjaa loppuelämän harjoittelulle.

Raskausajan ja synnytyksen jälkeisen harjoittelun osalta Salla tekee yhteistyötä söderkullalaisen äitiysfysioterapeutti Marika Ståhl-Raililan kanssa. – On hienoa, että voimme yhdessä Marikan kanssa auttaa sipoolaisia äitejä tärkeässä elämänvaiheessa ja kokonaisvaltaisessa palautumisessa.

Äitiysliikunnan keinot voivat auttaa myös miehiä

Koska ihmiset ovat rakenteeltaan sukupuolisidonnaisia eroavaisuuksia lukuun ottamatta samanlaisia, pätevät monet äitiysliikunnan periaatteet myös yleismaailmallisesti. Piispanen hyödyntääkin monia äitiysliikunnan kautta oppimiaan keinoja valmennuksessaan myös miesten valmennuksissa, kun tavoitteena on parantaa keskivartalon hallintaa ja tukea tai mahdollisesti ehkäistä tai helpottaa selkäkipuja.

Opetuksellinen ote pitää kynnyksen kysyä matalana

-Kyllä minussa se opettajankin rooli on selvästi läsnä, Piispanen nauraa.

-Ehkä tästä syystä monelle asiakkaalle tuntuu luontevalta kysyä tarkennuksia, eikä tarvitse pelätä, että kun valmentaja kerran näyttää ja selittää, niin se pitäisi sitten asiakkaan osata ja omaksua. Piispanen pitääkin tärkeänä, että valmennustyö on yhteinen vuorovaikutteinen prosessi, jossa työskennellään yhdessä kohti yhteistä päämäärää.

Harjoittelu sovitetaan asiakkaan kalenteriin

Salla Piispasen ideologia ei pohjaudu ajatukseen siitä, että jokaisen hänen asiakkaansa täytyisi ryhtyä sohvaperunasta huippu-urheilijaksi. -Monen kohdalla itsenäisesti tehdyissä elämäntapamuutosyrityksissä liikkumisen riemu on unohtunut pian ja paineet suorituskyvyn paranemisesta vain nostaa stressitasoa, tällä yhdistelmällä ei voi koskaan saavuttaa pysyviä, haluttuja lopputuloksia, Piispanen huomauttaa.

Tärkeää onkin edetä asiakkaan toiveista kohti varsinaista käytännön työtä siten, että arjen kuormittavuus ei lisäänny. Piispanen ei koskaan vaadi asiakastaan raivaamaan epärealistisella tavalla tilaa kalenteristaan liikkumista varten tai kehota priorisoimaan hänen johtamaansa valmennustyötä muun elämän edelle, vaan elämän eri osa-alueiden tulee olla tasapainossa. -Ammutaan samalla alas liian suuret tai epärealistiset tavoitteet yhdessä, kun katsotaan asiakkaan elämää kokonaisvaltaisesti ja mietitään, että millä tavoin liikettä ja hyvinvointia voidaan sinne jo olemassa oleviin raameihin lisätä. Kun keskitytään laadukkaaseen harjoitteluun vähemmän, on usein enemmän, Salla Piispanen selittää.

Vaikka tavoite on monesti muokata omaa toimintaa pitkäkestoisesti, tulee harjoittelun ja valmennustilanteiden sopia asiakkaan sen hetkiseen elämäntilanteeseen.

Tyypillinen asiakas haluaa pitkäjänteisyyttä, pisin asiakassuhde onkin kestänyt jo yli 3 vuotta

MoviGo Personal Training Studiolla valmennettavina käyviä on monenmoista sorttia, mutta yleisimmin Salla Piispasen ja hänen yrityksensä palvelujen pariin käännytään, kun toivotaan pysyvää muutosta omaan tekemiseen ja liikkumiseen. Myös nousujohteisuus on asia, jota asiakkaat arvostavat ja tässä Piispanen voikin monesti auttaa erinomaisesti. -Jos lähtötilanteessa hengästyy kävellessään rappusia, on tähän mielikuvaan syytä palata parin kuukauden jälkeen, kun rappuset menevät jo juosten ilman mitään ongelmaa. Onnistumiset ruokkivat toisiaan ja nousujohteisen kehityksen oivaltaminen on puhdasta polttoainetta jatkomotivaatiota ajatellen. Ehkä juuri tästä syystä jotkin asiakkaat ovat pysyneet MoviGon ja Salla Piispasen palveluiden tyytyväisinä käyttäjinä jopa vuosia.

Tapaamiset asiakkaan toiveiden mukaan

Kenenkään ei ole järkevää pakottaa itseään väkisin treenisessioihin monta kertaa viikossa, jos muutenkin on kiireinen ja kotona odottavat vaikka pienet lapset ja työurakin on kriittisessä vaiheessa. Tapaamiset järjestetäänkin aina asiakkaan elämäntilanteen ehdoilla. Jotkin asiakkaat haluavat tapaamisia monta kertaa viikossa, kun taas toisten asiakkaiden elämäntilanteen kannalta on parasta tavata, vaikka kerran kahden viikon välein. Valmennustapaamisten välissäkään asiakas ei jää yksin, vaan hänellä on tukenaan henkilökohtainen harjoitusohjelma applikaatiossa ja etätukiyhteys valmentajan kanssa.

MoviGo Personal Training Studio.
MoviGo-studiolta löytyvät kaikki normaalin kuntosalin laitteet ja tarvikkeet, mutta siellä ei tarvitse jonottaa vuoroaan ja personal trainer on yksinomaisesti kunkin asiakkaan tai asiakasryhmän valmentajana.

Yhteystiedot

MoviGo Personal Training Studio
Graniittitie 7B
Söderkulla
www.movigo.fi
salla@movigo.fi

Viimeksi muokattu 19.07.2021