Sibbo – lyckad företagsamhet: FoxDo omformar beställandet av köksrenovering och gör det både enkelt, säkert och kostnadseffektivt

Vilket företag?

FoxDo Oy

Vad?

En digital plattform för beställandet av renoveringsarbeten, där kunden kan smidigt beställa just den behövda servicen på bara några minuter. Prissättningen är genomskinlig och överraskande utgifter tillkommer inte. Beställning av tilläggsarbeten går också smidigt och alla arbeten kommer med garanti. FoxDo Oy svarar för förverkligande och som den ansvarige tjänsteleverantören, själv arbetet utförs av ett företag eller en registrerad privatidkare, som fungerar som underleverantör.

Var?

Företaget befinner sig i Östanåparken och betjänar hela Sibbo kommuns och Nylands område. Nya verksamhetsområden öppnas anefter att serviceproducenter rekryteras. Målet är att skapa ett heltäckande FoxDo nätverk över hela Europa.

Av kärlek till hantverket

FoxDo:s grundande trio, Rami Saajoranta, Ilkka Liimatainen och Timo Saajoranta fick startskottet till att grunda FoxDo i och med byggarbeten för sina egna egnahemshus. Ingen av herrarna har någon egentlig professionell bakgrund inom byggbranschen, men desto mera kunskaper och förståelse om byggandet. Om detta vittnar bland annat verkställande direktören Rami Saajorantas fina egnahemshus, ur vilkets kontorsrum FoxDo i största hand styrs. Saajoranta har till stora delar byggt huset själv.

Enkelheten är grunden för allt, men det egna behovet var startpunkten

Eftersom alla inte kan vara lika händiga som bröderna Saajoranta eller Ilkka Liimatainen, kom de att tänka på att kunder som behöver hjälp med bygg- eller renoveringsprojekt, borde kunna beställa sin hjälp så enkelt som möjligt.

Eftersom vissa kompetenskrävande arbeten inte skall utföras självmant, märkte FoxDo-trion i och med sina egna byggnadsprojekt, att exempelvis el- eller VVS-montörsarbeten kan vara rätt så krångliga, eftersom det kan vara mycket tidskrävande att söka fram och konkurrensutsätta serviceproducenter. För att inte tala om, att, man borde dessutom känna till branschen för att kunna effektivt konkurrensutsätta serviceproducenter mot varandra.

Framsidan för tjänsten FoxDo:s nätsidor.
FoxDo-servicen är lätt att använda och på nätsidan hittar man all nödvändig information. Man kan påbörja sökandet av lämplig serviceproducent genast på första sidan.

Kunderna betygsätter serviceproducenterna och debiteringen sker baserat på gjorda arbetstimmar

I det här avseendet skiljer sig FoxDo från många andra servicer och plattformer, som konkurrensutsätter renoveringstjänster. För det första är alla serviceproducenter godkända av FoxDo och för det andra följs dessa konstant upp till exempel baserat på kundrespons. Den feedback andra kunder ger är det bästa sättet att mäta producentens skicklighet.

Prissättningen är alltid timbaserad, med andra ord erbjuds inga fasta arbeten baserat på ett fast pris. Varför det?

-Alla vet, att inga gratis luncher existerar, konstaterar Rami Saajoranta.

I timbaserad debitering finns ingen luft i priserna

-När en företagare eller serviceproducent gör ett erbjudande, kan det bra hända att hen gör 10 anbud, varav endast en leder till ett slutligt köp, förklarar Liimatainen och fortsätter, vad tror ni, vem betalar för den arbetstid som gått åt för företagaren att räkna ihop anbuden till de nio fallen som inte lett till några inkomster?

-Räkningen faller alltid på den kunden, som tagit emot erbjudandet, eftersom ingen företagare vill jobba gratis. Dessutom, då en serviceproducent räknar ut en offert på ett helhets täckande arbete, räknar hen alltid för säkerhets skull med överraskningar, utdragna tidtabeller eller övriga problem som inte beror på serviceproducenten och som inte vistes om då erbjudandet beräknades, säger Saajoranta.

-Därför finns det i offerter nästa alltid lite ”luft” i priset. I vissa fall kan serviceproducenten räkna med fem timmar extra arbete, ibland till och med tio. Det är självklart, att ibland går det så att dessa överloppstimmar blir nyttjade, när man till exempel genom ett hål upptäcker en fuktskada, som man under inga omständigheter kunnat upptäcka utifrån. I detta fall är ju en dylik tilläggskostnad fullständigt acceptabel, men undrar just hur många gånger kunden betalar ett ”fördelaktigt fast pris” för en arbetshelhet, som egentligen inte har utförts, funderar Liimatainen.

Överraskningar kan ske, men åtminstone kan kostnaderna för dessa beräknas

Eftersom alla arbetshelheter som beställs via FoxDo är debiterade per timme, kan man lätt räkna ut vad en otrevlig överrasknings extraarbetes behov kommer att kosta.

-Dock händer det ofta också så, att då till exempel badrumsrenoveringen är på slutrakan, fäster man ögat vid vardagsrummet, där ytorna börjar mitt i allt kännas lite nedslitna. Då är det lätt att med samma beställa ett måleriarbete med det samma, om man känner för det, konstaterar Liimatainen.

Inget kvitto = ingen försäkring eller garanti

Den gråa ekonomin har stigit fram i diskussioner kring flera branscher och byggnads- och renoveringsbranschen är inget undantag. FoxDo:s företagare rekommenderar därför att inga ”mörka kontrakt” skall göras.

-Man kan tro att man sparar en liten summa pengar, men om något går snett, kan sluträkningen bli mycket större. Om inte tillstånd och övriga saker är i ordning och man erbjuds möjligheten att arbetet utförs ”utan kvitto”, är det självklart att inte heller försäkringar kommer att ersätta något och i alla fall får man ingen garanti på arbetet. Sluträkningen kan bli mångdubbel, varnara Saajoranta.

Allt behöver inte göras genast

Ofta tänker folk, att en renovering måste ses som en enda stor helhet, fast egentligen är det ofta så, att delmomenten genomförs i olika faser. En sanering kan således väl göras i mindre bitar, då varken levnadsfriden eller ekonomin blir för ansträngd och man kan komma åt att börja med de förändrings-, sanerings- eller renoveringsarbeten man önskar vid ett tidigare skede.

-Vi fixar första fasen denna månad, sedan efter följande lönedag tar vi följande steg. På så sätt antsrängs inte ekonomin heller för mycket, men ändå framskrider projektet.

FoxDo Oy:s företagare Rami Saajoranta och Timo Saajoranta.
FoxDo:s Rami Saajoranta och Timo Saajoranta vet av egen erfarenhet, att allt inte måste göras genast, utan små delarbeten kan beställas skilt för sig. När prissättningen är klar och alltid samma, förändras inte helhetspriset, även om man inte utför hela arbetet från golv till tak på en gång.

Med måttlig växtkurva också utanför Finlands marknadsområde

För närvarande hämtar FoxDo levebrödet förutom till de tre grundarna, även till en heltidsanställd kontorsarbetare, som ansvarar bland annat för betalningstrafiken. Finland är i sin helhet nu marknadsområde och nätverket fylls på med nya serviceproducenter konstant.

De stora målen ligger dock utanför så väl Sibbo, Nyland som Finland.

-Jag tror att inom fem år är FoxDo en betydande internationell plattform – åtminstone i Europa, konstaterar verkställande direktör Rami Saajoranta.

Kontaktuppgifter

FoxDo Oy
www.foxdo.fi
info@foxdo.fi

Senast uppdaterad 10.08.2021