Sibbo – lyckad företagsamhet: Bokföringstjänst Österberg i Söderkulla centrum sköter bokföringsärenden professionellt och med lång erfarenhet

Vilket företag?

Bokföringstjänst Österberg

Vad?

Bokförings- och ekonomitjänster i första hand till små och medelstora företag. Flera av kunderna är privatidkare. Det mångsidiga serviceutbudet innefattar allt från traditionell bokföring till köp- och försäljningsreskontra, men även exempelvis skattedeklarationsärenden och till och med löneräkning.

Var?

Kontoret befinner sig alldeles i centrum av Söderkulla, vid adressen Söderkulla torg 3.

Service på tre språk

I en värld som dag för dag blir alltmer internationell, är det viktigt att ekonomitjänsterbjudaren kan vid behov ge råd också på andra språk än bara finska. Bokföringstjänst Österberg sköter smidigt samtliga tjänster också på engelska, vilket kan vara en lättnad för kunder som också har en del internationell verksamhet – eller viljan att expandera på den internationella marknaden.

Möjligheten till svenskspråkig service uppskattas

Ove Österberg är sibbobo och hans rötter har vuxit djupt in i Söderkulla jordmån, men ursprungligen är han hemma från Österbotten. Företagets kundkrets består av så väl finsk- och svenskspråkiga, som kunder som har något annat kommunikationsspråk. Båda, både Österberg och kontorschef Jaana Ylönen kommunicerar flytande även på engelska, men mest positiv feedback får dock BFT Österberg över möjligheten att kunna få svenskspråkig service.

-Nog uppskattar våra kunder det, konstaterar Österberg. -För många av våra kunder är det oerhört viktigt, att man kan prata om de mest centrala angelägenheterna som har med företagets verksamhet att göra på sitt eget modersmål, instämmer Jaana Ylönen, som även hon pratar en felfri svenska.

Skräddarsydd service och digitala arbetsredskap

Långt svunna är de tiderna, då företagarna kånkade torn med mappar till bokförarens byrå. Lika svunnen är en sådan tid, då kunden debiterades en fast kostnad, oberoende vad för slags service kunden egentligen behövde. BFT Österberg skräddarsyr alltid servicen enligt kundens önskemål och behov och debiterar enligt det.

-Givetvis ser vi alltid över vilken lösning är bäst för kunden, konstaterar företagaren och verkställande direktören Ove Österberg. -Vi har en så bred palett av olika företagare och olika storleks företag som kunder, att det alltid är lättare att bygga upp den mest kostnadseffektiva och flexibla servicemodellen skilt för varje kund, bekräftar Österberg.

Som arbetsredskap används bland andra Netvisor och eTasku, således kan kvitton och intyg lämnas in digitalt. Och längs datanätverken rör sig så väl skattedeklarationerna som övrigt bokföringsmaterial. Man behöver inte ens nödvändigtvis komma på plats och ställe för att underteckna dokument, eftersom BFT Österberg har tagit i bruk Visma Sign-servicen, med vilken en person med tillstånd att underteckna i företagets namn kan med sina egna nätbankskoder eller med mobilt igenkännande underteckna företagens dokument (så som exempelvis bokslutet och balansräkningen) elektroniskt.

Förvisso tags papperskvitton och -intyg samt underskrifter med bläckpenna emot precis som hittills också, ifall det är kundens önskemål.

Synergifördelar och avslappnade diskussioner vid konferensbordet

I sitt kontorsutrymme har Bokföringstjänst Österberg också ett litet konferensbord, invid vilket man med kunden kan ansikte mot ansikte gå igenom ekonomiska angelägenheter. Vid samma konferensbord ordnar också vissa utomstående företag sina möten, utanför BFT Österbergs ordinarie kontorstider. Således blir kontorslokalen utnyttjad mer effektivt och samtidigt föds synergifördelar med övriga företag i området.

Hjärtlig service med professionalitet

Bokföringstjänst Österbergs kontorschef Jaana Ylönen är ofta den, som tar emot kundföretagets representant med sitt hjärtliga och vänliga sätt. Hon är dock precis som sin förman ett stenhårt proffs, om vilket bland annat det, att hon byggt upp BFT Österbergs nya internetsidor vittnar.

Bokföringstjänst Österbergs verkställande direktör Ove Österberg och kontorschef Jaana Ylönen.
Bokföringstjänst Österbergs effektiva team består av företagaren Ove Österberg och kontorschef Jaana Ylönen. Tack vare de trevliga kontorsutrymmen och de angenäma kunderna är det lätt för båda att le.

Kontaktuppgifter

Bokföringstjänst Österberg
Söderkulla torg 3
Söderkulla

www.bftosterberg.fi
info@bftosterberg.fi

Tel. 041 318 9885 / Jaana Ylönen
Tel. 040 733 2132 / Ove Österberg

Senast uppdaterad 28.07.2021