Sibbo lanserar nya tjänster för barnfamiljer – Det erbjuds gruppvård för barnen, snabba tider till diskussion och introduktionskvällar för föräldrarna

Möten med en expert ordnas snabbt

Från och med början av september kan familjerna i Sibbo snabbt reservera tid till ett möte med en socialhandledare för tidigt stöd. Servicen erbjuds av Sibbo kommuns tjänster för barnfamiljer. Mötena ordnas alltid en dag i veckan.

Diskussionerna med experten är engångsmöten och de varar i en timme. Tiderna kan lätt reserveras i den elektroniska tidsbokningskalendern, och det finns inga köer. Träffarna med en expert kan användas för att diskutera något som orsakar dig eller din familj huvudbry.

-Hos socialhandledaren för tidigt stöd får du hjälp så att dina problem inte hinner bli större. Du kan boka en tid för att diskutera något som rör till exempel din familjs vardag eller växelverkan mellan familjemedlemmarna. Målet är att erbjuda en möjlighet till snabb diskussionshjälp, innan problem eventuellt börjar hopa sig, säger ledande socialhandledare Anne Willström.

Ett möte betyder inte att man blir klient hos socialvården, och det antecknas inte någonstans. Mötena är engångsevenemang, och de förs ansikte mot ansikte i Familjestugan i Nickby vid adressen Jussasvägen 6. Alternativt kan mötet också ordnas per telefon eller på distans via Teams-applikationen.

Snabbtiderna (60 min) erbjuds på onsdagar från och med 1 september. På udda veckor ordnas mötena på kvällen kl. 16–18, och på jämna veckor på morgonen kl. 8–10. Tidbeställningskalendern publiceras på kommunens webbplats under de kommande veckorna.

-Det är bra att förbereda sig inför mötet. Fundera gärna på hurdana saker ni stöter på i er vardag, och hur ni hittills har försökt lösa dem.

Hemservicen ordnar lekgrupper för barn som vårdas hemma

Den andra nya tjänsten som lanseras i höst är riktad till barn i åldern 0–5 år som får dagvård hemma. Barnen erbjuds en möjlighet att delta i gruppvård som organiseras av barnfamiljernas hemservice. Grupperna samlas på fredagar för lek och utevistelse.

Gruppvården är avgiftsfri för familjerna, och tjänsten är riktad speciellt till barn som vårdas hemma. Tjänsten är inte avsedd för barn som deltar i klubbverksamheten inom öppen småbarnspedagogik, dagvård eller familjedagvård.

-Målet med servicen är att ge vårdarna i familjen en liten andhämtningspaus eller en möjlighet att uträtta ärenden utan barnen. Barn som deltar i gruppvården får leka och vistas ute med andra barn. Utevistelsen är övervakad av en vuxen, berättar Willström.

Gruppvård erbjuds på fredagar klockan 9–12, turvis i Nickby respektive Söderkulla. I Nickby erbjuds gruppvård i höst på jämna veckor. Tjänsten börjar i september. I Söderkulla erbjuds tjänsten på udda veckor.

Nickby, daghemmet Solåker, Norra Skolvägen 3 B
10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11 och 3.12.

Söderkulla, Tasträsk bystuga, Tasbyvägen 22
17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11 och 10.12.

Vänligen reservera en plats i gruppvården på förhand genom att ringa barnfamiljernas hemservice. Du kan också kontakta arrangörerna per telefon för mer information om vården.

Charlotta Manner, tfn 040 191 4552
Jonna Launiala, tfn 040 636 0834
Jatta Rinkinen, tfn 040 645 2468

Introduktionskvällar för nya Sibbofamiljer

Kommunens tjänster för barnfamiljer ordnar också introduktionskvällar för barnfamiljer i augusti. Tjänsten utförs i samarbete med församlingarna i Sibbo. Välkommen till Sibbo-kvällar riktas särskilt till familjer som nyligen har flyttat till Sibbo, men familjer som har bott här redan under en längre tid är också välkomna med.

Idén med samkvämet är att familjerna kan bekanta sig med andra familjer som har småbarn, och få information om olika tjänster som är tillgängliga för Sibbofamiljer med barn. Kvällarna ordnas utomhus på ställen där även de minsta i familjen kan leka tryggt och säkert. Obs! Introduktionskvällarna ordnas om vädret tillåter. Evenemangen annulleras vid häftigt regn.

Ingen förhandsanmälan behövs till mötena. Vi bjuder på kaffe, saft och litet tilltugg. Välkommen!

18.8.2021 kl. 17–19 i Söderkulla, kyrkan (Fröken Miilis väg 2)
25.8.2021 kl. 17–19 i Nickby, församlingshuset (Stora Byvägen 1) är INHIBERAD på grund av vädret!

 

Senast uppdaterad 25.08.2021