Sipoon uudet toimialat aloittavat toimintansa toukokuussa

Sipoon valtuusto päätti maanantaina 20.3. hyväksyä uudistuksen vaatimat muutokset hallintosääntöön. Hallintosäännön päivityksen päätettiin astuvan voimaan 1.5.2023.

Varhaiskasvatus ja koulutus eriytyvät jatkossa omiksi toimialoikseen. Ne ovat tähän saakka olleet molemmat osa laajaa sivistysosastoa.

Nykyiset kehitys- ja kaavoituskeskus sekä tekniikka- ja ympäristöosasto muodostavat jatkossa yhdessä toimialan yhdyskunta ja ympäristö. Kunnan talous- ja hallintopalvelut jatkavat konsernipalveluina ja omana toimialanaan.

Lisäksi perustetaan uusi arjen ja vapaa-ajan toimiala, jonne sijoittuvat muun muassa kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, Sipoon opisto, nuorisopalvelut, olemassa olevien yritysten palvelut, työllisyyspalvelut, maahanmuuttopalvelut, hyvinvoinnin koordinointi, ruokapalvelut ja asiakaspalvelut.

Töiden sujuvaa tekemistä tukeva rakenne

Organisaation uudistamisen tarkoituksena on rakentaa huomisen Sipoolle mahdollisimman toimiva organisaatiorakenne, joka tukee ja mahdollistaa töiden tekemistä sujuvasti. Uudistuksessa ei vähennetä henkilöstöä.

Organisaation tarkastelun taustalla on hyvinvointialueuudistus, jonka myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä noin 350 työntekijää, eli kolmannes henkilöstöstä, on jo vuodenvaihteessa siirtynyt kunnalta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Kuntaorganisaatio on myös pienentynyt rahallisesti noin 70 miljoonalla eurolla.

Kunnan on tarkoitus peilata myöhemmin uutta organisaatiorakennetta myös poliittiseen rakenteeseen siten, että toimielinorganisaation mahdolliset muutokset astuisivat voimaan seuraavien kunnallisvaalien yhteydessä.

Kunnan uusien toimialojen johtajien virat tullaan täyttämään tämän vuoden aikana. Nykyisillä viranhaltijoilla on ollut mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa sisäiseen viransiirtoon. Seuraavaksi toimialojen johtajien virkoja käsitellään kunnanhallituksessa. Tarvittaessa paikkoja voidaan myös avata ulkoiseen hakuun, jos johonkin johtajanvirkaan ei löydy sopivaa kunnan sisältä siirrettävää henkilöä.

Viimeksi muokattu 21.03.2023