Sibbo kommun, Vanda stad och Packalén Bus lanserar ett Hop-On Hop-Off-ruttexperiment till nationalparken Sibbo storskog

Hop-On Hop-Off-linjen till Sibbo storskog kör sin första tur måndagen den 29 mars 2021 om pandemiläget tillåter det. I början kör bussarna under påskveckan och i huvudsak på veckosluten, men inför sommaren blir turerna tätare. Aktuella tidtabeller och prislistor hittar man på webbplatserna Visit Sibbo och VisitVantaa samt på Vanda stads och Packalén Bus webbplatser.

”Det är fråga om ett fint experiment, och jag hoppas att det får luft under sina vingar. Turismen i närnaturen har blivit populärare, vilket gör experimentet högaktuellt. Det är också ekologiskt att åka buss, vilket är en positiv sak och förhoppningsvis också minskar fenomenen där bilar parkeras längs vägarna. För första gången kan man nu ta sig från Nickby till Sibbo storskog med buss,” berättar Sibbo kommuns utvecklingsdirektör Pirjo Sirén.

Utvecklingen av Hanaböle träsk är ett av Vanda stads strategiska spetsprojekt, och Vanda har också ett identifierat behov av att öka kollektivtrafiken till området. ”När bron Vargtassen över Gamla Borgåvägen byggdes färdig i december 2019 blev friluftsområdet vid Hanaböle träsk en port till nationalparken Sibbo storskog. Från Dickursbyhållet har det varit svårt att ta sig till Hanaböle träsk utan egen bil, och parkeringsplatsen är ofta proppfull med bilar. En regelbunden ruttrafik är en lösning på dilemmat. Staden har också som mål att främja hållbart resande, och experimentet stödjer detta mål mycket bra,” kommenterar turistplanerare Mari Virtanen vid Vanda stad.

Antalet besökare i nationalparkerna har ökat under de senaste åren, men när pandemin slog till år 2020 slogs alla rekord. Sibbo storskog besöktes av 204 000 personer under 2020, vilket är nästan dubbelt jämfört med år 2019.

Såväl i Sibbo som i Vanda har man lagt märke till att enbart besökare med egen bil har haft det lätt att ta sig till Sibbo storskog. Målet med den busslinje som nu lanseras är att göra besöket till nationalparken lättare för allt fler människor. Vandrare kan stiga på och av bussen i Dickursby, Nickby eller på någon av de 12 hållplatser som finns längs rutten.

”Vi är entusiastiska över att få förverkliga det här experimentet tillsammans med Sibbo kommun och Vanda stad. Naturen har alltid varit nära vårt hjärta. Därför är det fint att vi får en möjlighet att erbjuda även andra oförglömliga naturupplevelser i Sibbo storskog,” säger Packalén Bus-företagets verkställande direktör Rune Packalén.

Pandemisituationen följs med aktivt i ruttrafiken. Företaget begränsar antalet sittplatser i bussarna enligt myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Bussarna förses med handsprit och passagerarna ombes använda ansiktsskydd så att reseupplevelsen är säker och trivsam för alla.

Mer information

www.sipoo.fi/sv/visit-sibbo
www.visitvantaa.fi / www.vantaa.fi
www.packalenbus.fi

Senast uppdaterad 29.03.2021