Sibbo kommun utvecklar sin beredskap genom att delta i UUSIMAA23-beredskapsövningen

Sibbo kommun deltar i övningen 29–30.11.2023. Målet är att utveckla kommunens beredskap till störningssituationer både under normala förhållanden och under undantagsförhållanden och särskilt öva på beredskapen för befolkningsskydd. Kommunens ledning, kommunikatörer och bådas ersättare deltar i övningen.

I scenariot för beredskapsövningen har det internationella läget skärpts och säkerhetsläget i samhället har därför försämrats, den kritiska infrastrukturen har störts och hotet om användning av militära maktmedel har ökat betydligt.

Regionförvaltningsverket ordnar regelbundet beredskapsövningar för representanter för kommuner, räddningsverk och övriga myndigheter i regionen. Vid övningarna erbjuds kommunerna, myndigheterna och andra regionala aktörer samt näringslivet i regionen möjlighet att öva och utveckla sin beredskap vid störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. Sibbo kommun deltar regelbundet i beredskapsövningar för att utveckla sin beredskap i olika störningssituationer.

Du kan läsa mer om ämnet från pressmeddelandet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland via denna länk.

 

Senast uppdaterad 27.11.2023